April: Rønningen 1930

Rønningen 1930

Utfartsstedet Rønningen i Myrerskogen på Kjelsås slik det framsto på begynnelsen av 1930-tallet.
Midtfeltet viser de to største og viktigste bygningene på området:
Stedets hovedbygning (hotellbygningen) ca fra år 1900 til venstre og forsamlingshuset fra 1927/29.
I tillegg er følgende navngitte bygninger med på bildet:
– Stabburet
– ‘Havestuen’
– ‘Dukkestuen’
– ‘Villaen’
– Uthusene
– (Skibakken)
(Uthus, ‘Villaen’ og stabbur kan også ses mellom bygningene i midtfeltet).

Hovedbygningen var den sentrale delen av det opprinnelige Maridalens Turisthotell (1900-1912/1916). Se bilde KD0246: http://bildebaser.deichman.no/items/show/56103. Bygningen skal ha blitt herjet av brann i 1908 og ble etter brannen bygget noe om.
Se bilde KE0359: http://bildebaser.deichman.no/items/show/56102
Forsamlingshuset ble reist som en erstatning for bygningen som hadde inneholdt hotellets restaurant, til høyre på de to bildene som er nevnt over (KD0246 og KE0359). Restauranten brant ned i 1925, visstnok sammen med en annen (nyreist) bygning. I følge gamle notater ble også betegnelsen ‘sportshall’ brukt om restaurantbygningen, som også skal ha blitt kalt ‘peisestuen’ i følge muntlige overleveringer.

Rønningen ble utskilt som eget bruk (75/33) i 1895.
Stedet fikk rett til vei og til å holde to kyr og beitehavn til disse i Myrerskogen. Opprinnelig var stedet husmannsplassen Rydningen under Myrer gård, se kart fra 1891 i boka Nord i Aker, side 301.

Skibakken som er avbildet, lå nord på eiendommen, i skråningen opp mot Lachmanns vei. Den var i størrelse det som i hoppsporten ble betegnet som en liten ‘guttebakke’ og må ikke forveksles med Nydalens Skiklubs svært mye større bakke Myrerberget som lå i lia rett øst for Furukollveien (sidevei til Myrerskogveien ca 300 m sør for Rønningen).

Ved kontrakt av 1. april 1917 ble stedet kjøpt av det nystiftede aksjeselskapet A/S Rønningen, eid av Norges Kristelige Ungdomsforbund.

Virksomheten på Rønningen var svært mangesidig over flere tiår. Den omfattet pensjonat, kafé, barne- og ungdomsarbeid, gudstjenester, forskjellige skolevirksomheter, gårds- og hagedrift m.m.

Rønningen hadde også tennisbane som ikke er med på dette bildet (se bilde KE0015 http://bildebaser.deichman.no/items/show/55414 ).
Til bruk ved gudstjenestene hadde stedet en kirkeklokke i eget klokketårn (se bilde KE0013 http://bildebaser.deichman.no/items/show/54826 ).

Historielaget skal besøke Rønningen onsdag 18.april kl 19.00. Alle er velkommen!

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for April: Rønningen 1930

Fra årsmøte 15.03.2018

Tove Hasle takkes av

Foto Johs Bjørndal

Tove Marit Hasle ble takket av etter 7 år som styremedlem og kasserer.

«Bokstavene i historien – maktsymbol fra August til Mussolini»

Øyvin Rannem

Foto Johs Bjørndal

Øyvin Rannems foredrag presenterte en forbløffende sammenheng mellom bokstavenes utforming og maktposisjonen til de som produserte dem.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fra årsmøte 15.03.2018

Kulturvernprisen 2017 tildelt Tove Siljeholm og Ivar Christiansen

Kulturvernprisvinnere 2018

Foto: Johs. Bjørndal Tove Siljeholm og Ivar Christiansen har vært aktive på mange arenaer. Men det er først og fremst deres innsats med lokalt teaterarbeid som ble vektlagt da de ble tildelt Historielagets

KULTURVERNPRISEN 2017
Tove Siljeholm Christiansen og Ivar Christiansen

med følgende begrunnelse:

Tove Siljeholm Christiansen og Ivar Christiansen har en allsidig og lang historie knyttet til frivillig arbeid på ulike felt.

Tove er daglig leder for AKT, Akerselva Kultur- og Teaterlag, som ble stiftet i 2002. Lagets formål er å fremme interesse for kultur og scenekunst, drama og teater. De har gjennom mange år satt opp årlige teaterstykker knyttet til Oslo-historie.  I denne rollen gjør Tove en allsidig innsats. Hun har gjennom årene samarbeidet med flere historielag og vært en aktiv innsamler av stoff til teaterforestillingene, som hun også har ført i pennen.  I 2015 samarbeidet AKT med Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen og laget en flott forestilling i Nydalen. Både Tove og Ivar deltar aktiv også som skuespillere når AKT setter opp sine gateteater.

Ivar har en lang tilknytning til Maridalsspillet. Han var sentral da spillet ble etablert. På Maridalsspillets nettsider kan vi lese: «Ivar ER Maridalsspillet. Siden starten i1974 har Ivar vært en sterk pådriver, ildsjel og hatt roller i oppsetningene…»

På Grefsen-Kjelsås er sport og idrett et sterkt innslag i den lokale kulturen. I 2016 ble Ivar styreleder for Kjelsås Idrettslag, et omfattende og krevende verv i et stort idrettslag. Klubben har en ambisiøs visjon, at idrettslaget skal gjøre Grefsen og Kjelsås til et enda bedre sted å bo, fremme lokal tilhørighet og gi et godt idrettslig og sosialt tilbud til barn, ungdom og voksne.

Begge er aktive i Lions, i kulturgruppa som bl.a. har arrangert kunstsalg på 33 Frysja, der overskuddet går til humanitær virksomhet.

I tillegg til deltakelse i kulturelle aktiviteter har begge vært aktive i politisk virksomhet for Arbeiderpartiet. Ivar var leder for Bydelsutvalget Grefsen-Kjelsås i mange år og har også sittet i Oslo bystyre i flere år.

Tore Faller                                                                                              Nina Omland
Leder i Historielaget                                                                             Leder Kulturpriskomiteen

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kulturvernprisen 2017 tildelt Tove Siljeholm og Ivar Christiansen

Mars: Mye snø i 1951

mars

Ole Olsen graver frem epletreet sitt i Fallanveien 20. Kjelsås IL arrangerte KM i langrenn og hopp fra Linderudkollen denne snørike vinteren.

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Mars: Mye snø i 1951

Smakfull dagstur til Toten og Gjøvik 5. mai 2018

Lørdag 5. mai inviterer Historielaget til vårens kanskje vakreste og mest smakfulle opplevelse. Turen går med førsteklasses buss til noen av Mjøsmuseets anlegg på vestsiden av Mjøsa hvor guide Evald Fredholm trygt vil følge oss rundt. Vi møter ham på amtmannsgården Stenberg på Bøverbru/Toten. Her får vi omvisning i Eidsvollsmannen Lauritz Weidemanns staselige gårdsanlegg slik det var rundt 1814.

stenberg gård

 

Deretter får vi servert en virkelig kulinarisk lunsj på restaurant Ditlevines utsikt i et nabobygg. Her holder også Stiftelsen Toten økomuseum og historielag til. De er allerede varslet om vårt besøk og noen vil ganske sikkert dukke opp og fortelle hva de sysler med. De vil helt sikkert stolt si litt om Amtmanninnen og hennes Døtre – en kulturhistorisk kokebok fra Toten som de etter masse tverrfaglig dugnadsarbeid har utgitt. Ditlevine het fruen på Stenberg. Hun og parets tre ugifte døtre har etterlatt seg matoppskrifter til hverdag og fest som vi får servert smakebiter fra – med et knippe gode lokalhistorier attåt. Boka er blitt et skikkelig praktverk tilpasset dagens kjøkken – forhåpentlig er den fortsatt til salgs.

Deretter kjører vi ned til Mjøsas Ark, Mjøs-museets hovedkvarter på Kapp, hvor den tidligere Vikingmelk-fabrikken ved det gamle fergeleiet over Mjøsa er blitt restaurert og påbygd. Her er det flere spennende utstillinger om viktige hendelser i både fjern og relativt nær fortid. Hvem husker Redd Mjøsa-aksjonene på 1970-80 årene? Nå starter en ny aksjon, med fokus på mikroplast og andre usynlige miljøsyndere.

Bussen tar en snartur bortom Skibladner, som nå ligger i opplag i et glasshus i Gjøvik havn, før vi besøker Gjøvik gård midt i sentrum, hvor Gjøvik historielag har sitt hovedkvarter.. Glassverksgrunnleggeren Caspar Kauffeldt, som bygget det store, hvitkalkede huset på Gjøvik gård i 1810, har mye av æren for at Gjøvik ble en by. Vi besøker glassverkutstillingen og etterfølger Mjøenfamiliens originale og overdådige hjem fra slutten av 1800-tallet, rusler rundt og tar en velfortjent kopp kaffe/te med kanelsnurr før hjemreise ca kl 1600.

Buss merket Nesodden turbuss plukker opp deltagere på alle holdeplasser fra Trikkestallen på Kjelsås og langs Grefsenveien ned til trikkesløyfa på Disen. Avgang Trikkestallen er kl 0900, beregnet avreise Disen trikkeholdeplass kl 0915. Møt opp i god tid. Retur tilbake til Disen-Kjelsås er anslått til ca kl 1800. (De som MÅ hjem tidligere har muligheten til å «stikke av» med tog fra Gjøvik kl 1530 med ankomst Grefsen kl 1721, for de som vil vente går det også tog kl 17:29 og 19:32 – da på egen regning).

Denne turen er for Historielagets medlemmer med nær familie og venner. Historielaget sponser medlemmer slik at prisen for medlemmer og nær familie er fastsatt til kun kr 700, inklusive transport, alle omvisninger, kulinarisk lunsj på Ditlevines utsikt og kaffe/te/kanalsnurr på Gjøvik gård. Andre deltagere betaler kr 800.

«Først til mølla…»-påmelding fra nå og innen 23. april til Hanne Kristine Stagrim på epost hannks@online.no, mobil 922 20 351. Så snart påmelding er bekreftet betaler du kr 700/800 pro pers til Historielagets konto 1609 08 51962 merket med ditt navn og «tur 5. mai 18». Spørsmål om turen kan rettes til Stein Øberg på telefon 932 17 436.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Smakfull dagstur til Toten og Gjøvik 5. mai 2018

Medlemskontingenten for 2018

Noen har fått feil kidnummer på giroen med medlemskontingent, legg inn   medlemsnummeret i referansefeltet.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Medlemskontingenten for 2018

Februar: Skirenn i 1925

Skirenn

David Svendsen hadde mange til å hjelpe seg (dugnadsgjeng) da han bygde Villa «Fridheim» i Kjelsåsveien i begynnelsen av 1920-årene. Han arrangerte skirenn for sine hjelpere, som står klar til start vinteren 1925. Fra venstre: Maskinist Strøm, elektriker Kramer, byggmester Jens Strøm, kontorist Arne Svendsen, avismann Einar Thoresen, snekker David Svendsen, mekaniker Birger Nicolaysen, skomaker Reidar Svendsen, N.N., faktor Torp, verktøymaker Arthur Nicolaysen, N.N.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Februar: Skirenn i 1925

VI TRENGER BILDER!

«VI TRENGER BILDER – Anne Margrethe HENTER og avfotografere. Du får det tilbake. 

 5.gym   klasse 4b     lilleberg

Har DU gamle fotoalbum, bilder, postkort, lysbilder fra området vårt? Hva er gammelt – før 1970, – eller også nyere bilder om det er fra et arrangement eller andre ting som vi vil kalle «historiske» om 100 år. Eks.: Skal det bygges nytt hus i haven, er det gamle huset trolig «historisk». 17.mai på Stadion, siste Vidarløp, sangkoret har jubileum, butikken før nedleggelse/ombygning, lærer ved kateteret eller på tur, aketur, bandykamp, trær, trikkene…..osv. 

Ring 916 90 492 eller send e-post: Grimsvang@gmail.com så tar jeg kontakt.

Takk til de som har gitt oss bilder og informasjoner/rettelser.»

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VI TRENGER BILDER!

Januar: Skirenn i Myrerskogen, 1947

Skirenn

Foto: ukjent

Veiene i Myrerskogen ble brøytet med hest og treplog. Brøytingen ble utført av Rolf Gundersen fra Midtodden gård. Plogen var bygget med to gode meier som kunne styres, men for å få gli til meiene måtte det ligge igjen et snølag på veien. Derfor var det til vanlig føre for både kjelker, sparkstøttinger og ski på veiene. Bildet viser Harold Svendsen som staker seg fram under et Røde ungdoms skirenn. Løypa hadde start og mål ved Kjelsås Folkets Hus og kommer her ut i Åsveien (Myrerskogveien) fra Rønningen. Arrangør var Kjelsås AUF og løypesjef var Ole Olsen, Fallanveien 20.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Januar: Skirenn i Myrerskogen, 1947

Hvem fortjener Kulturvernprisen 2017?

Historielagets kulturvernpris gis til privatpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter eller skoler som har gjort en innsats for kulturvernet i lagets nedslagsfelt.

Hvem fortjener den for 2017?

Send forslag til Nina Omland før 15.01.2018:

nina-oml@online.no

Tidligere vinnere:
1995:Torbjørg og Johan Andersen, «Villa Høybo».
1996:Sigrid og Trygve Walstad, Kjelsås gård.
1997:St. Josephsøstrene, Vestre Grefsen gård.
1998:Nydalen Samfunnshus, «Dampen».
1999:Grefsen Skolekorps.
2000:Norsk Veteranvognklubb.
2001:Bygningsfellesskapet rundt Fjeldstad Café.
2002:Disen gårds venner.
2003:Grefsen og Kjelsås Husflidslag.
2004:Solemskogen Vel.
2005:Maridalen Bygdetun
2006:Kirsti Nordbyhaug
2007:Olle Cederbrand
2008:Nydalens Sangforening
2009:Familieselskapet Det virkelig gode liv
2010:Freddy Hansen
2011:Finn Geiran
2012:Dobbelttak og langpasninger v/Kjell Øren
2013:Jørn Simen Øverli
2014:Talefoten ved Jon Andreas Hasle                                                                               2015:Uteliggerhytta i Grefsenåsen ved skogoppsynsmann Håvard Pedersen.
2016:Aksjonsgruppa Nei til ødeleggelse av nedre Grefsen.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Hvem fortjener Kulturvernprisen 2017?