Besøk på Nydalen videregående skole 10.10.18

«Moderne, fleksibel og ambisiøs» var stikkordene rektor Linn Siri Jensen ønsket flokken med 18 superinteresserte historielags-medlemmer velkommen med.

rektor
Skolen, som har dype røtter fra de videregående skolene på Grefsen og Sandaker, likner overhodet ikke på de gamle skolene. De gamle skolene er nå bygd helt om til moderne ungdomsskoler og heter Morellbakken og Nordpolen.
Planene om flytting og sammenslåing i Nydalen ble møtt med betydelig skepsis og motstand da de ble kjent på begynnelsen av 2000-tallet. Ville man klare å forene to vidt forskjellige undervisningstilbud og skolemiljøer på en knøttliten tomt inntil en fjellvegg her i Nydalen?
Grunneier Avantor gravde ut et kjempekrater og bygde to etasjer under bakken til blant annet idrettsanlegg med internasjonale mål. Over bakken ruver fire etasjer med glass og solide bærebjelker i limtre. Bygget sto klart til å ta imot de første elevene til skolestart høsten 2011.
firkant
Linn Siri fortalte med tydelig stolthet om sin og kollegers medvirkning i prosessen fra skolen lå på tegnebrettet til i dag hvor hun har det daglige ansvaret for 940 elever og 170 ansatte, hvorav 128 er pedagoger.
Da Linn Siri ble ansatt som rektor på den nye skolen var hun rektor på Grefsen og valgte helt bevisst å ha kontor på Sandaker i byggeperioden. Der ble hun kjent med en helt annerledes skole som i hovedsak tilbød yrkesrettet utdanning og hadde rolle som såkalt «knutepunktskole» for hørselshemmede. Alt skulle få plass i nybygget i Nydalen.
Og sammen med dyktige arkitekter har de lykkes, ingen tvil om det. Erfaringen viser at fordelingen av vidt forskjellige funksjoner i bygget både er oversiktlig og god under mottoet: «Det tar en landsby å få en elev til å fullføre og bestå».
Skolen har totalt 946 elever fordelt på: 97 elever på Service og samferdsel, 37 hørselhemmede elever, studiespesialiserende avdeling Vg1 192 elever, Vg2 186 elever, Vg3 192 elever, helse og oppvekst 199 elever og 40 elever på tilrettelagtavdeling.
Nylig kjøpte Oslo kommune bygget, som de første årene ble leid ut til  Undervisningsbygg. Som andre offentlige skoler i Oslo er det Utdanningsetaten som gir rammebetingelser for driften, mens rektorer på videregående skoler rapporterer til et Driftsstyre bestående av tre «eksterne», to lærere og to elever.
Som leder av driftsstyret fra oppstarten i 2011 er jeg kanskje rimelig inhabil til å sette karakter på skolen, men jeg er mektig stolt over resultatet. Det er en herlig blanding av ulike elever med ulike interesser, behov og resultater. Men de lykkes i en grad som overgår det meste. At det i bygget ble plass til en filial av Deichmanske bibliotek understreker den åpenhet skolen vil og skal være for allmennheten.
Elefant
Skolen ligger i gangavstand til mange interessante fagmiljøer, og mange av disse er blitt «partnerskapsbedrifter» med inngått samarbeidsavtale. Historielaget er en av disse, og er innstilt på å både så historiekunnskap og høste nyttige erfaringer med skolens elever og lærere.
En gang året inviterer skolen tidligere personale på Sandaker og Grefsen til en hyggelig lunsj, både de som ikke ble med over til Nydalen og de som ble med. Ekstra spennende var det å høre hva en av de største motstanderne av å nedlegge Grefsen sa til meg ett år etter flyttingen: «Dette ble mye bedre enn forventet, ja – det eneste riktige». Det var krystallklar hyggelig tale å bygge videre på: tidlig, tydelig og tett på.
Takk til rektor Linn-Siri og assisterende rektor Grethe for en innholdsrik og hyggelig aften. Mere om skolen finnes på nettet og på skolens Facebook-side.
Stein Øberg
foto Eli-Hanna Husby
Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Besøk på Nydalen videregående skole 10.10.18

Oktober: Øyvin 1947/48

Øyvin

Foto: Asbjørn Rannem

Et barndomsbilde av Øyvin Rannem. Selv sier han at skotuppene viser hva slags aktivitet han hadde bedrevet. Løkkefotball på Gransjordet, er nok svaret.
Øyvin Rannem har vært en del av På Jakt & Vakts redaksjon i 10 år med ansvar for utformingen av bladet med verdifulle innspill også til innholdet.
Han har hatt ansvar for bildene i bladet og laget og drevet Historielagets hjemmeside og Facebook-side i flere år.
Øyvin er født på Disen og har bodd forskjellige steder i Grefsenområdet mesteparten av livet.
Han er utdannet typograf og regnes som en av landets ledende på fagområdet. Han har skrevet mange lærebøker om typografi og layout av trykkede produkter.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Oktober: Øyvin 1947/48

Vakker sang – og Grefsen gårds historie

Haakon Larsen, Kjetil Hillestad og Esben Riktor sørget for at de frammøtte holdt både takten og melodien på Historielagets allsangkveld på Disen gård 12. september. Og Ole-Andreas Lilloe-Olsen dro historien om Vestre Grefsen – gården han er oppvokst på – helt tilbake til steinalderen.

 

Lilloe-Olsen fortalte at Grefsen gård ved hjelp av sikre kilder kunne spores tilbake til 1300-tallet, men at det utvilsomt har bodd folk der lenge før det. – I middelalderen klarte kirken å tilegne seg nesten alle gårder i området, men da reformasjonen kom overtok kongen alt. Han brukte gårdene til å belønne lojale embedsmenn eller velstående kjøpmenn som hadde bidratt med midler til krigføring. Grefsen gård har hatt mange eiere, min familie kom inn da to av mine tippoldefedre, Iver Olsen og Ole Petter Lilloe, kjøpte henholdsvis Midtodden og hovedbøle på Vestre Grefsen, fortalte.

Så ble det altså Lilloe-Olsen, da Iver sønn Iver Bredo Olsen og Ole Petters datter Thora gifter seg i 1875. Siden har det vært nonnekloster og tysk okkupasjon, før siste rest av gården ble solgt ut av familiens eie i 1976. Mer om dette i neste utgave av På Jakt & Vakt.

Orkesteret

Foto: Eli-Hanna Husby

Forsanger Haakon Larsen (t.h.) måtte finne seg i at hans godt innøvde standardreportoir ble supplert med sangønsker fra Disen gårds egen sangbok. Men både han og medmusikantene Kjetil Hillestad (t.v.) og Esben Riktor tok det på strak arm. Foto: Eli Hanne Husby.

Ole Andreas Lilloe-Olsen  Ole Andreas Lilloe-Olsen (61) bor idag i Lommedalen og er lokalpolitiker for Venstre. Men han er levende opptatt av historien på gården der han vokste opp.

Johs. Bjørndal

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Vakker sang – og Grefsen gårds historie

Tilbake til middelalderen 6. september 2018

De frammøtte fikk høre et entusiastisk og ordrikt foredrag om Oslo i middelalderen – og ikke minst om de siste års anstrengelser for å bringe tilbake noe av det opprinnelige fra denne tiden.

 Leif Gjerland kunne 6. september ønske en tallrik forsamling velkommen til en såkalt vandring i «Nordens Pompeii», middelalderbyen under Ekebergåsen, som faktisk ble tilbakeført til jordbruksareal da Christian IV flyttet byen på 1600-tallet.

I dag er noe av dette gravet fram og gjenskapt, men en kontinuerlig kamp mot ulike samferdselsaktører har medført at det fortsatt er langt igjen. Men Leif Gjerland og foreningen Middelalder-Oslo har ikke gitt opp å få gjenskapt Oslo Torg slik det var på 1200-tallet. Han mobiliserte til «lyssetting av det gamle torget» med fakkelbokser 17. oktober kl 21. Det blir i så fall en vanskelig aften for flere av Ruters bussruter.

Gjerland på trappa

 

 

 

 

Leif Gjerland fortalte humoristisk om middelalderbyens historie – helt fra kongene som anla den på 1000-1200-tallet, til dagens strev med å gjenskape noe av dette miljøet.

 

Oslo Torg-illustrasjon

Om ikke Oslo Torg er gjenskapt slik det var i middelalderen er det i hvert fall visualisert på husfasaden som vender ut mot torget.

Harald Ekfelt

En av Middelalder-Oslos entusiaster er Harald Ekfelt, som stilte i sitt selvsydde middelalderkostyme.

Tekst og foto: Johs Bjørndal

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Tilbake til middelalderen 6. september 2018

September: Potetopptaking i Myrerskogen 1940-1941

Potetopptaking i Myrerskogen

Potetopptaking hos Hilda og Aksel Olsen på «Toppen» i Rundhaugveien 13. Bak: Solveig Arnesen, Harald Kløvstad, Bjørg Johansen, Aksel Olsen, Rolf Arnesen, Anton Olsen, Hans Olsen, Kjell Angel Hansen. Foran: Else, Anna og Brynjar Kløvstad og Konstanse Johansen. Familien Olsen eide også en tid boplassen «Gran» i Solemskogen.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for September: Potetopptaking i Myrerskogen 1940-1941

August: Livets alvor begynner, 1. skoledag

1.skoledag

Foto: Elisabeth Lindvik

Tre ferske skolegutter i Nordhagaveien, på vei hjem fra første skoledag på Kjelsås skole. Fra v.: Larsen, Hans Petter; Andresen, Thorbjørn; Lindvik, Jørgen

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for August: Livets alvor begynner, 1. skoledag

Juli: Søndagsskolen besøker Grefsen kirkegård i 1953

Søndagsskolen på besøk på kirkegården 1953

Søndagsskolen på besøk på Grefsen kirkegård. Vi legger blomster på grava til Martha Pedersen Kalland som hadde vært søndagsskolelærer. Bakerst fra venstre: Berit Bjørlingsen, Liv Werner, Kari Andersen, Kari Henriksen, Bergljot Henriksen, Erna Ludvigsen, Elsa Ludvigsen. Foran: Oskar Henriksen, Anne Ludvigsen, Anne Kristiansen, Lisbeth Sveen, Inger Britt Schønberg og Wenche Bråthen.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Juli: Søndagsskolen besøker Grefsen kirkegård i 1953

Uteliggerhytta til Harald Grande i Grefsenåsen blir restaurert.

Kulturvernprisen i 2015 ble tildelt uteliggerhytta i Grefsenåsen ved skogoppsynsmann Håvard Pedersen.
Bolignød og krigstraumer gjorde at mange måtte etablere seg i små selvbygde hytter i de nærmeste skogsområdene rundt Oslo på slutten av 1940-årene. Den godt skjulte uteliggerhytta i Grefsenåsen er nå det eneste gjenværende fysiske minnet om dette. Skogoppsynsmann i Oslo kommune Håvard Pedersen kom for mange år siden over den hytta som Harald Grande hadde bygd og bodd i mens han arbeidet på Akers mekaniske verksted. Håvard har senere holdt sin hånd over hytta som det kulturminnet den er, men den trenger nå vedlikehold. Håvard Pedersen har påtatt seg denne oppgaven så sant det er økonomi til det. Nå er Håvard Pedersen pensjonert og restaureringsarbeidet er i full gang.

uteliggerhytta

Foto: Håvard Pedersen

Groruddalen historielag, Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen og Sparebankstiftelsen har bidratt med midler til restaureringen.

Håvard Pedersen

Foto: Dagsavisen

Håvard Pedersen i arbeid.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Uteliggerhytta til Harald Grande i Grefsenåsen blir restaurert.

Avduking av minnesteinen over motstandsmannen Sverre Enevold

Avduking 3

Foto: Eli Hanna Husby

I strålene sommervær, på den symboltunge dagen 7.juni, møtte 60-70 personer opp for å hedre Sverre Enevold. Mange av de frammøtte var etterkommere etter Sverre Enevold.

Maridalen Rotary, som i siste fase av den lange prosessen fram til ferdig minnestein, har styrt prosjektet, inviterte til en flott avdukingsseremoni.

Det startet med mingling, mineralvann og smågodt.

Avduking 2

Foto: Eli Hanna Husby

Så holdt presidenten i Maridalen Rotary, Ola Stave, en åpningstale.

Tore Faller fra historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen redegjorde for den lange veien fram. Helt fra plassen fikk sitt navn i 1951, skilt 63 år seinere og nå – endelig – en flott minnestein.

Så fortalte, rådgiver i bydel Nordre Aker, Bent Gether Rønning, litt om bydelens rolle.

Prosjektleder Anne Undertun Marstein redegjorde for prosessen.

Avduking 4

Sist ut var Sverre Enevolds barnebarn Lars Enevold. Han fortalte inngående og engasjert om sin bestefar.            Foto: Eli Hanna Husby

 

Avduking

Foto Tor Langset

I fellesskap avduket så alle talerne steinen og en flott messingplakett kom til syne, montert på en stor stein som kom fra Hauger gård i Maridalen.

Lars Enevold kunne fortelle at Sverre Enevold aldri fikk noen grav og at liket sannsynligvis ble dumpet i Bunnefjorden. Med denne minnesteinen har han på en måte fått sin grav nær hjemmet der han ble tatt. La oss ikke glemme den innsatsen Sverre Enevold og mange med  ham gjorde for at vårt land skulle bli et fritt og godt land. La oss derfor også bruke plassens rette navn: Sverre Enevolds plass.

Tore Faller

 

 

 

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Avduking av minnesteinen over motstandsmannen Sverre Enevold

Juni: Guttespeidere fra Grefsen på tur i 1950

Speidere

1. Grefsen speidergruppe var sommeren 1950 på sykkeltur i Rondane. Her er de fotografert på høyfjellet ved Hjerkinn.
Fra venstre: Tore Corneliussen, Kjell Kopseng, Arne Sunde, Jan Erik Evensen, Arne Richard Stadaas, ukjent, Tor Langset, Kjell Arne Dahl, Bjørn Hammer, Finn Resmann Hansen.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Juni: Guttespeidere fra Grefsen på tur i 1950