Besøk på Kjelsås skole

Kjelsås skole

 

Mer en tretti nysgjerrige ble hilst velkommen av skolens rektor Mette Rasmussen foran det eldste bygget og geleidet inn hovedinngangen og opp i lærerværelset.

Kjelsås skole rektor

Kjelsås fane 1917

Skolens to faner var hengt opp i forbindelse med besøket, Husflidslaget arbeider med å lage en oversikt over tekstiler ved alle bydelens skoler. Entusiastisk fortalte rektor om sine syv år på Kjelsås skole, hvorav to år ble tilbrakt i brakker på Engebråten mens skolen ble pusset opp. Eller kanskje mer korrekt: bygd helt om og påbygd.Tidligere elever

Jahr, eldste deltaker denne flotte vårkvelden, begynte i 1.klasse i 1935. Da var skolen bare 16 år gammel og samlet i ett bygg. Etter orientering og omvisning var han mer enn imponert over hvor kjempeflott det er blitt. Skolen fremstår i dag som et svært ‘undervisningslott’ med stor takhøyde og masse vinduer som gir et åpent og lyst interiør. Alle trives, ble det hevdet, og ingen ting vi så tyder på noe annet.  Men så har også skolens motto alltid vært «Så kjærlighet, høst glede». Kjelsås skole må fortsette med det! Tusen takk for oss!

Stein Øberg

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Besøk på Kjelsås skole

April: Det våres på Disen gård

Disen gård 1956

Foto: Per Sveeaas Andersen

Disen gård, april 1956. Foto tatt fra fylling til Aker Sykehus.
Disen gård er en av Akers mange vin-gårder og ble ryddet en gang mellom år 200 og 800 e.Kr.f. På gammelnorsk betyr dis en gudinne og vin betyr naturlig eng. Gården tilhørte kirken i middelalderen, kronen etter reformasjonen, og var i privat eie fra slutten av 1600-tallet. Driften ble nedlagt etter annen verdenskrig.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for April: Det våres på Disen gård

Årsmøtets høydepunkt: Kongens fortjenestemedalje til Finn Geiran

 Vilberg og Geiran

Byantikvar Janne Wilberg delte ut medalje og diplom til Finn Geiran

Geiran får medaljen Finn Geiran1Geiran takker Geiran tar kaka

Etter utdelingen ble det kakefest på hele årsmøtet.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Årsmøtets høydepunkt: Kongens fortjenestemedalje til Finn Geiran

Avtroppende redaksjon i På Jakt og Vakt

Takk til Finn Geiran, Øyvin Rannem, Tor Langset og Asbjørg Hammer som gir seg i redaksjonen. De fikk blomster på årsmøte. Øyvin fikk også Historielagets krystallvase for 10 års tjeneste.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Avtroppende redaksjon i På Jakt og Vakt

Kulturvernprisen 2016

Aksjonsgruppa Nei til ødeleggelse av nedre Grefsen

Kulturvernprisen

Benedicte Bull og Haavard Nordlie mottok Kulturvernprisen 2016 som ble delt ut på Historielagets årsmøte 16.03.2017.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kulturvernprisen 2016

Mars: Ski-mote fra 1927

 

Mars ski-moter fra 1927

Ruth (f. Meinert-Andersen) og Bjarne Johnsen sammen med ukjent på skitur på Maridalsvannet i den tids skiklær.

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Mars: Ski-mote fra 1927

Februar: Vinterspartakiaden 1936

Vinterspartakiaden

Spartakiaden var ment å være en motvekt fra arbeideridretten mot Olympiaden, som ble ansett for å være borgerlig.
Hopprennet var i Nydalsbakken med deltakere fra Sovjet-Unionen, Finland, Sverige og Norge. Langrennet startet fra Fokets Hus på Kjelsås. Februar 1928. Arbeidernes Idrettsforbund.

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Februar: Vinterspartakiaden 1936

Årsmøte torsdag 16.03.2017

Historielagets årsmøte

Hvem får Historielagets kulturvernpris for 2016? Dette får du svar på torsdag 16. mars på Historielagets årsmøte kl. 19.00 Dette finner sted på Menighetssenteret, Glads vei 47.

Det blir også vanlige årsmøtesaker som gjennomgang av regnskap og årsrapport.

Etter årsmøtesakene vil Sverre Thorstensen og Heidi Anita Brathagen presentere et program med kjente og kjære Oslo-viser, som flettes sammen med små historier om bakgrunnen for at de oppsto. Hvordan var det på gamle Enerhaugen? Hvordan var livet langs Akerselva? Og hvor stor stas var det egentlig da de første bananbåtene begynte å komme til Norge etter krigen?

Bevertning. Det blir også salg av bøker: Nord i Aker og kulTUR, en turguide for området vårt. Medlemskap i Historielaget kan tegnes på møtet. Gratis inngang. Alle er velkommen, både medlemmer og andre interesserte.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte torsdag 16.03.2017

Bli med på tur til Ringerike lørdag 06.05.2017

 Ringerike museum og Veien kulturminnepark.

Ringerike museum holder til i det som tidligere var Norderhov gamle prestegård, der presten bodde fra 1635 til 1950-årene. Det sitter mye historie i de nesten 400-år gamle tømmerveggene. Vi får høre historien knyttet til den gamle prestegården, og vi får møte flere historiske personer, bl.a. Jørgen Moe og Anna Colbjørnsdatter. 

Det var her i Norderhov gamle prestegård at Peter Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe traff hverandre for aller første gang i 1826, bare 13-14 år gamle. Og det var her de utviklet et livslangt vennskap. Deres interesse for innsamlingen av norske folkeeventyr har satt varige spor i norsk historie. 

Prestekona på Norderhov i 1716, Anna Colbjørnsdatter, har fått heltestatus etter sin snarrådige innsats mot svenske soldater i slaget på Norderhov natten til 29 mars 1716. På museets hjemmeside kan vi lese: «Vi liker å tro at det var daværende prestekone på Norderhov gamle prestegård, Anna Colbjørnsdatter, og hennes lure og smarte innsats, som resulterte i at omkring 200 norske soldater beseiret nærmere 600 svenske soldater. Mange ble drept og kulehullene sitter fremdeles i veggen inne i en av stuene og vitner om den dramatiske hendelsen. Hør historien om hva som skjedde den dramatiske natten, gå omkring i de autentiske rommene hvor skuddene falt, og vit at dette var et av flere nederlag de svenske soldatene led, og som resulterte i at de trakk seg ut av Norge noen få måneder senere samme år.»  Se også www.ringerikes.museum.no

Kanskje får vi også til et besøk i Norderhov kirke fra 1100-tallet der Anna Colbjørnsdatters inntørkede lik ligger fremdeles i krypten. Kirken ligger rett på andre siden av veien for museet.

Etter Ringerike museum og Norderhov kirke drar vi videre til Veien kulturminnepark. Der spiser vi først lunsj, snitter og kaffe/te.

Deretter blir det omvisning i langhuset og gravfeltet som ligger like ved. Gravfeltet er et av Østlandets største fra yngre bronsealder og eldre jernalder, dvs. fra 900 f.Kr. til 550 e.Kr. Det er ca. 150 avmerkede gravhauger. I overkant av 100 gravhauger er bevart i dag. Gjenstander fra gravhaugene står utstilt på museet like ved.

I åkeren sør for gravhaugene er det funnet flere flatmarksgraver, kokegroper, ildsteder og fire langhus. Det ene langhuset er bygget slik det kan ha sett ut i eldre jernalder. Huset er reist nøyaktig der det største og mest særpregede jernalderhuset sto. Huset var 47 meter langt og 8 meter bredt på det bredeste, og det er funnet rester av tre ildsteder i huset. Alt dette vil en omviser fortelle om.

I museet, som ligger like ved, finner vi både faste utstillinger og en ny utstilling for 2017. Det er også en museumsbutikk med både bøker og gjenstander. Se også www.veienkulturminnepark.no

Turen starter fra Kjelsås trikkeholdeplass kl. 09.00. Vi plukker opp folk fra alle trikkeholdeplassene nedover til og med Disen. Og vi regner med å være hjemme igjen ca. kl. 16.30.

Alt dette får du for kr. 500. Meld deg på før 22. april til Hanne Kristine Stagrim, epost: hannks@online.no, mobil: 922 20 351. Når påmeldingen er bekreftet, kan du betale kr. 500 til Historielagets konto: 1609 08 51962. Merk innbetalingen med Tur 6. mai.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Bli med på tur til Ringerike lørdag 06.05.2017

Januar: Kjelsås skole 100 år! Gratulerer!

kjelsas-skole-1

Kjelsås skole fra innvielsen 1917. Skolens lærere 1917: Ragnvald Storaa, Rasmus Bakke, Peder Kr. Berget (Grønvik), Dagmar Marie Hansen, Helene Larsen, Racel Storaa f. Gjersøe, Elise Østby, Anders Berg, Borghild von Krogh og Gunvor Fossum f. Schmidt Walløe.

kjelsas-sk

Kjelsås skole ble bygget i 1917 og påbygd første gang i 1933. På bildet ser vi også en del av hageanlegget rundt Kjelsås stasjon. (1920-1930)

 

Skolekjøkken for piker og sløyd for gutter var med fra starten av. Bak: Ingerid Øverby, Ågot Oulie og Gudrun Fjeldstad. Foran: Dagny Fredriksen, Ågot Halvorsen, Louise Gregersen, Else Røhne (g. Gundersen) og lærer Elise Østby.

skolekjokken

 

 

 

Kjelsås skoles blogg:

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Januar: Kjelsås skole 100 år! Gratulerer!