November: Flom i Akerselva, 2000

foto: Olle Cerderbrand
20. november 2000 var det rekordflom i Akerselva etter flere døgn med kraftig nedbør. Bildet er fra fossen nedenfor Brekkedammen. Bygningen til høyre er den gamle kraftstasjonen til Brekke bruk.
foto: Olle Cerderbrand
20. november 2000 var det rekordflom i Akerselva etter flere døgn med kraftig nedbør. Bildet er fra fossen nedenfor Nydalsdammen, oftest kalt Nygårdsfossen.
Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for November: Flom i Akerselva, 2000

FULLTEGNET!!! Bli med Historielaget til Roseslottet.

Mandag 23. november besøker vi Roseslottet, en kunstinstallasjon ved Frognerseteren, skapt av brødrene Vebjørn og Eimund Sand. Den markerer at det i 2020 er 80 år siden Norge ble okkupert av Nazi-Tyskland og 75 år siden frigjøringen.

Oppmøte ved inngangen kl. 18. Vi får en guidet omvisning. Pris, med rabatt: kr. 50 honnør og kr. 120 for andre. Påmelding til Anne Gurin Garvik, e-post: aggarvik17@gmail.com, tlf. 970 86 443, innen 8. november. Telefonnummer må oppgis (smittevernhensyn).

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for FULLTEGNET!!! Bli med Historielaget til Roseslottet.

Oktober: Stilla i Akerselva

foto: Mariken K. Gulbrandsen

«Nå-bilde» 1999 av Stilla i Akerselva. Bebyggelsen på «Stillatorget» i bakgrunnen. Til tross for beliggenheten nedenfor Brekke Brug og Mustads fabrikker var dette områdets badeplass inntil Brekkedammen/ Sagadammen og områdene ovenfor ble åpnet og bearbeidet for allmenheten på begynnelsen av 1970-tallet.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Oktober: Stilla i Akerselva

Minimalistisk årsmøte gjennomført

Historielagets årsmøte ble gjennomført 16. september, nesten et halvt år etter planlagt. Oppmøtet var beskjedent og kun de formelle postene ble gjennomført. Men det ble i hvert fall valgt to nye styremedlemmer.

Av Johs. Bjørndal

Historielagets leder Tore Faller – som innledet med å si at det var lagt opp til at årsmøtet skulle være så kjedelig som mulig – gikk kjapt gjennom årsmeldingen for 2019, før kasserer Astrid Voksø redegjorde for regnskapet. (begge deler gjengitt i På Jakt og Vakt nr 1-2020). Jubileumsåret 2019 var et særdeles aktivt år for historielaget, men regnskapet ble likevel gjort opp med et overskudd på 11.000 kroner.

Men om fjoråret var aktivt kan ikke det samme sies om 2020. Alle planlagte arrangementer så langt er avlyst, og det er fortsatt uvisst om noe kan gjennomføres resten av året. Det ble tatt opp fra salen om ikke det tradisjonelle fullmånemøtet på Trollvann kan gjennomføres i et større lokale, med deltagerbegrensning. Det blir opp til det nye styret å vurdere.

For på årsmøtet, som ble gjennomført på godt under en time, ble  det i hvert fall valgt to nye styremedlemmer, etter Eli Hanna Husby og Hanne Kristine Stagrim, som begge ønsket avløsning. De nye er Kari Authén, pensjonert bibliotekar bosatt i Iver Olsens vei og Petter Jørgen Pettersen, advokat bosatt i Kastanjeveien.

Sistnevnte er sønn av Harry Pettersen, som hadde en solid finger med i spillet da historielaget ble etablert i 1979 og satt i det første styret. I tillegg er han far til Simen Østvold Pettersen, som de siste par årene opptrådt som «Grefsenkoll-losen» og gjennomført en rekke historiske omvisninger for skoleelever og andre i området Grefsenkollen-Trollvann.

Foto: Johs Bjørendal

De nyvalgte styremedlemmene Kari Authén og Petter Jørgen Pettersen overholdt i likhet med de øvrige frammøtte avstandsreglene med god margin under årsmøtet 16. september.
Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Minimalistisk årsmøte gjennomført

September: Tur til Hansakollen 2000

foto: Øivind Enersen

Historielagets Markagruppe arrangerte 24. september 2000 skautur i Hansakollen innerst i Maridalen. Et av målene var minnetavlen over de to motstandskarene Arne Eikrem fra Grefsen og Karl August Nerdrum fra Ullevål hageby. Motstandskarene ble skutt i kamp med tyske soldater 18. mars 1945.
Turdeltakerne er her samlet rundt minnetavlen.
Lederen Martin Kristiansen sitter nederst til høyre, Knut Røhne står bakerst til venstre og Alf Berg er nummer tre fra venstre i samme rekke. Reidun Andresen sitter rett under minnetavlen. Styremedlemmene Kirsten Hox stående til høyre for skiltet og Kari Pape i gul jakke foran skiltet. Flere fra familiene til Eikrem og Nerdrum var også til stede på denne turen.
I tillegg til Øivind Enersen var Odd Nielsen fotograf på turen. Han sitter foran til venstre.
Denne tavlen ble satt opp i 1995, og avløste en eldre utgave som sto på samme sted fra 1980 til 1995.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for September: Tur til Hansakollen 2000

August: 6-årsdag 1935

foto: ukjent

Marit Algrov (Gudmundsen) på 6-årsdagen i august 1935.Bildet er tatt på trappen i hennes barndomshjem i Kjelsåsveien 105. På Marits høyre side står Liv Jansen, Kjelsåsveien 103, og på hennes venstre side står Bjørg Haneng, Kjelsåsveien 107. Foran: Grethe Hovelsen, Kjelsåsveien 104 og Bjørn Lundheim i 103, sønnen til eieren av Frydenberg Landhandleri.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for August: 6-årsdag 1935

Juli: Sommertur i Akebakken 1948

foto: Kristian Fossum

I Akebakken, Grefsenkollen nedenfor Storobakken hoppbakke. Bildet er tatt sommeren 1948 ganske langt nede i Akebakken ned fra Grefsenkollen. Det som er spesielt viktig er trebrettene som var bygget som «dosering» eller for sikkerhet i de verste svingene. Brettene ble fjernet etter konstant forfall frem mot tidlig 1960-tall. Personer på bildet: Birgit Johansen (stående), mor Ingers kusine fra Tromsø, hennes sønn Per Hugo, og giver Per Kr. Fossum øverst. Begge barna er ca 3 år gamle.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Juli: Sommertur i Akebakken 1948

Juni: Avduking av krigsminnestøtten på Disen 21.06.1948

foto: ukjent

Ved avdukingen av Krigsminnestøtteten ved Disen holdeplass 21. juni 1948 var distriktes lotter flaggborg. Her er de stilt opp for avfotografering.
Norges Lotteforbund ble stiftet i 1928, som en del av det norske forsvaret, med sanitets-, forpleinings- og administrasjonsoppgaver. Organisasjonen vokste sterkt her i området under den kalde krigen etter 2. verdenskrig,g fungerte som en støtte til Heimevernet.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Juni: Avduking av krigsminnestøtten på Disen 21.06.1948

Årsmøte 2020 avholdes onsdag 16. september kl 19.00

På grunn av restriksjoner knyttet til koronasituasjonen måtte dessverre det tillyste årsmøte den 19. mars utsettes på ubestemt tid. Styret har diskutert alternative løsninger og har kommet til at vi skal avholde et forenklet årsmøte den 16. september kl. 19.00 i menighetssenterets lokaler, Glads vei 47.

Det vil ikke bli servering og ikke foredrag, men kun de vedtektsbestemte årsmøtefunksjoner.

Program:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder og referent
  • Årsmelding 2019
  • Regnskap 2019
  • Revisors beretning
  • Plan og budsjett for virksomheten 2020
  • Innkomne forslag
  • Valg. Eli Hanna Husby og Hanne Kristine Stagrim tar ikke gjenvalg. Astrid Voksø og Anne-Gurin tar gjenvalg. Nye kandidater presenteres av valgkomiteen i møtet.

Utdeling av kulturvernprisen utsettes til årsmøte 2021

For øvrige årsmøtepapirer, se På jakt og vakt 1/20 eller http://historielaget-gkn.no/?page_id=5175

Andre arrangementer er enten avlyst eller utsatt.

Styret i Historielaget håper våre medlemmer, til tross for mange restriksjoner, har en fin og rolig tid. Vi gleder oss til å kunne møte våre medlemmer igjen og arrangere møter og turer. Dersom situasjonen endrer seg, vil vi så fort som mulig ta opp igjen våre vanlige aktiviteter. Følg derfor med på våre hjemmesider og Facebook. Imens må vi alle smøre oss med tålmodighet.

På vegne av styret

Hilsen Tore Faller, leder

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 2020 avholdes onsdag 16. september kl 19.00

Minner fra 1945

foto: Harald Koht

Markeringen av 75-årsjubiléet ble preget av at landet paradoksalt nok nå er mindre fritt enn noen gang siden 1945. Situasjonen tillater ikke større arrangementer, men Historielaget gjennomførte likevel en markering, først med kransenedleggelse ved minnestøtten på Disen, deretter blomstermarkering ved Feldmann-familiens hus i Kapellveien 15, på Sverre Enevolds plass og ved bautaen på Kjelsås skole.

Historielagets leder Tore Faller delte noen personlige opplevelser ved seremonien på Disen, ved å lese høyt fra et gledesstrålende brev skrevet på frigjøringsdagen 1945. Faren Hans Petter, som da var 25 år og politisoldat i det allerede frigjorte Finnmark, skrev brevet til familien hjemme i Storoveien. Og det begynte slik:

Kjære alle sammen!                                                                                                                                      

Ja så kom da endelig dagen som vi så lenge ventet på. Det er så rart, det er liksom ikke til å fatte at det virkelig er skjedd. Og så glade vi alle er over at frigjøringsprosessen gikk så fint og smertefritt for seg. Liv og eiendom ble spart, våre kjære og våre hjem, ja alt vi har kjært vil ikke dø og brenne opp og gå til grunne, akkurat som det ikke skulle hatt eksistens noen gang.

Vi som kom opp hit til krigsherjede Finnmark fatter og forstår hva krigen i all dens uhygge og bestialitet er for noe, vi virkelig fatter hva krigshandlinger fører med seg av nød og sorg, av håpløs resignasjon overfor det faktum at makt er rett og at rett igjen faktisk er enhver handling som kan skade fienden. Denne rettesnor fulgte tyskerne her i Finnmark som i andre krigsherjede områder. Fordi vi har vært her oppe og sett krigens herjinger, fordi vi har sett det som engang var Kirkenes, fordi vi har sett sønderskutte mennesker og dyr, artilleriildens herjinger i skog og mark, fordi vi har sett alt dette, vet vi hva land og folk er blitt spart for. Vi takker Gud for det. 

Deler av opplesningen kan sees på en video på Nordre Aker Budstikkes nettsider. Tore Faller ble under seremonien supplert av Finn Geiran og Gudveig Aaby, som i motsetning til ham hadde selvopplevde minner fra frigjøringsdagene. Geiran, som da var 8 år, fikk for første gang fikk se et norsk flagg bli heist, da tidligere historielagsleder Bjørnulf Sandberg og faren – begge aktive i motstandsbevegelsen uten å vite om hverandre – heiste flagget ved boligen nær Sanatoriet på ettermiddagen 7. mai.

Minnesmerket ved Disen ble reist i 1948, og bærer navnet til 18 lokale som ga sitt liv under krigen. Deretter fortsatte den lille gruppen inviterte videre til Kapellveien 15, der det ble lagt ned blomster ved snublesteinene som er satt ned til minne om den jødiske familien Feldman som ble utslettet under jødeforfølgelsene. Det ble også lagt ned blomster ved minnesmerket over motstandsmannen Sverre Enevold på Grefsenplatået, før runden ble avsluttet med kransenedleggelse ved minnesmerket over fem tidligere elever på Kjelsås skole.

foto: Eli Hanna Husby


FRIGJØRINGSJUBILANTER: Leder for historielaget Tore Faller, flankert av forgjengerne Harald Koht (t.v.) og Finn Geiran. Til høyre bydelsutvalgsleder Bente Larsen. foto: Eli Hanna Husby
Harald Koht, Bente Larsen og Tore Faller ved snublesteinene etter familien Feldman i Kapellveien 15A. foto: Eli Hanna Husby
Huset hvor familien Feldman bodde, Kapellveien 15A.
foto: Eli Hanna Husby
Sverre Enevolds plass, barnebarn Lars Enevold og bydelsdirektør Bente Larsen.
foto: Eli Hanna Husby
Bautaen i skolegården på Kjelsås skole, Bente Larsen og Tore Faller
foto: Eli Hanna Husby
Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Minner fra 1945