Februar: Skøyteis på Maridalsvannet, 1960

foto: Leif Halvorsen

Enkelte år er det fin skøyteis på Maridalsvannet når frosten kommer tidligere enn snøen. Lar snøen vente på seg, er det fremdeles vanlig at det er mange som går på skøyter på vannene i marka.
Her er de tre vennene Bjørn Aarøe Halvorsen, Knut Balchen og Jon Strengehagen som alle har lengdeløpsskøyter.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Februar: Skøyteis på Maridalsvannet, 1960

Januar: Gransjordet 1941

foto: Olaf Walberg

Her er et bilde av Grefsen i «gamle dager». Det er tatt i 1941, og vi ser gamle trikker ved Disen trikkeholdeplass. Det lille huset med utvendig trapp til loftet tilhørte Eivind Kvisler som var portør på Aker sykehus. I bakgrunnen har vi blant annet Grefsen bedehus. Til høyre for Kvislers hus ser vi litt av Grefsen Conditori. Det lå i Kjelsåsveien 32.
Grefsen sportskafé var forløperen for konditoriet.
Bygningen fikk en «sømløs» utvidelse syd-vestover og det ble både bakeri og conditori.- kalt «Konten».

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Januar: Gransjordet 1941

Julehilsen fra historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen Hei gode venner av historielaget! Etter et merkelig og utfordrende år vil vi få ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. La oss håpe at det nye året bringer oss litt mere mellommenneskelig omgang og litt høyere aktivitetsnivå. På gjensyn i 2021. Hilsen Tore Faller, leder

Fra Kringlevann i Lillomarka slik vi ønsker oss vinteren
Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Julehilsen fra historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen Hei gode venner av historielaget! Etter et merkelig og utfordrende år vil vi få ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. La oss håpe at det nye året bringer oss litt mere mellommenneskelig omgang og litt høyere aktivitetsnivå. På gjensyn i 2021. Hilsen Tore Faller, leder

Kalender 2021

I disse dager kommer kalender for 2021 i postkassen til Historielagets medlemmer. Noen som trenger julegavetips? Kalendere kan kjøpes for kr 100 hos Anne-Gurin Garvik, aggarvik17@gmail.com eller 97086443. Hvis noen vil gi bort et medlemskap i Historielaget til kr 250, så er det bare å sende e-post til beritnybo@gmail.com, og da får man kalenderen gratis! Vi har også bøker til salgs, Nord i Aker og KulTUR hos aggarvik17@gmail.com eller 9786443.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kalender 2021

Desember: Juleutstilling

foto: Joh. Sekkelsten

Joh. Sekkelsten, kolonialforretning, 1.12.1918-1964. Juleutstilling. Joh. Sekkelstens forretning på hjørnet av Kjelsåsveien og Kolderups vei på Disen var den største av alle de nærbutikkene som fantes i området vårt. Den ble etablert i 1918, og etter utbygging i 1930-årene hadde forretningen inntil 15 ansatte.

Historielaget vil ønske alle en god jul og et godt nytt år.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Desember: Juleutstilling

Historielaget besøkte Roseslottet

Kledd i varme klær og med munnbind fikk vi en veldig interessant guidet tur gjennom Roseslottet. Foto: Steinar Ågren Helgesen

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Historielaget besøkte Roseslottet

November: Flom i Akerselva, 2000

foto: Olle Cerderbrand
20. november 2000 var det rekordflom i Akerselva etter flere døgn med kraftig nedbør. Bildet er fra fossen nedenfor Brekkedammen. Bygningen til høyre er den gamle kraftstasjonen til Brekke bruk.
foto: Olle Cerderbrand
20. november 2000 var det rekordflom i Akerselva etter flere døgn med kraftig nedbør. Bildet er fra fossen nedenfor Nydalsdammen, oftest kalt Nygårdsfossen.
Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for November: Flom i Akerselva, 2000

FULLTEGNET!!! Bli med Historielaget til Roseslottet.

Mandag 23. november besøker vi Roseslottet, en kunstinstallasjon ved Frognerseteren, skapt av brødrene Vebjørn og Eimund Sand. Den markerer at det i 2020 er 80 år siden Norge ble okkupert av Nazi-Tyskland og 75 år siden frigjøringen.

Oppmøte ved inngangen kl. 18. Vi får en guidet omvisning. Pris, med rabatt: kr. 50 honnør og kr. 120 for andre. Påmelding til Anne Gurin Garvik, e-post: aggarvik17@gmail.com, tlf. 970 86 443, innen 8. november. Telefonnummer må oppgis (smittevernhensyn).

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for FULLTEGNET!!! Bli med Historielaget til Roseslottet.

Oktober: Stilla i Akerselva

foto: Mariken K. Gulbrandsen

«Nå-bilde» 1999 av Stilla i Akerselva. Bebyggelsen på «Stillatorget» i bakgrunnen. Til tross for beliggenheten nedenfor Brekke Brug og Mustads fabrikker var dette områdets badeplass inntil Brekkedammen/ Sagadammen og områdene ovenfor ble åpnet og bearbeidet for allmenheten på begynnelsen av 1970-tallet.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Oktober: Stilla i Akerselva

Minimalistisk årsmøte gjennomført

Historielagets årsmøte ble gjennomført 16. september, nesten et halvt år etter planlagt. Oppmøtet var beskjedent og kun de formelle postene ble gjennomført. Men det ble i hvert fall valgt to nye styremedlemmer.

Av Johs. Bjørndal

Historielagets leder Tore Faller – som innledet med å si at det var lagt opp til at årsmøtet skulle være så kjedelig som mulig – gikk kjapt gjennom årsmeldingen for 2019, før kasserer Astrid Voksø redegjorde for regnskapet. (begge deler gjengitt i På Jakt og Vakt nr 1-2020). Jubileumsåret 2019 var et særdeles aktivt år for historielaget, men regnskapet ble likevel gjort opp med et overskudd på 11.000 kroner.

Men om fjoråret var aktivt kan ikke det samme sies om 2020. Alle planlagte arrangementer så langt er avlyst, og det er fortsatt uvisst om noe kan gjennomføres resten av året. Det ble tatt opp fra salen om ikke det tradisjonelle fullmånemøtet på Trollvann kan gjennomføres i et større lokale, med deltagerbegrensning. Det blir opp til det nye styret å vurdere.

For på årsmøtet, som ble gjennomført på godt under en time, ble  det i hvert fall valgt to nye styremedlemmer, etter Eli Hanna Husby og Hanne Kristine Stagrim, som begge ønsket avløsning. De nye er Kari Authén, pensjonert bibliotekar bosatt i Iver Olsens vei og Petter Jørgen Pettersen, advokat bosatt i Kastanjeveien.

Sistnevnte er sønn av Harry Pettersen, som hadde en solid finger med i spillet da historielaget ble etablert i 1979 og satt i det første styret. I tillegg er han far til Simen Østvold Pettersen, som de siste par årene opptrådt som «Grefsenkoll-losen» og gjennomført en rekke historiske omvisninger for skoleelever og andre i området Grefsenkollen-Trollvann.

Foto: Johs Bjørendal

De nyvalgte styremedlemmene Kari Authén og Petter Jørgen Pettersen overholdt i likhet med de øvrige frammøtte avstandsreglene med god margin under årsmøtet 16. september.
Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Minimalistisk årsmøte gjennomført