Hva skal skolen hete?

Det har vært en gammel, god tradisjon med utallige eksempler i den tidligere jordbrukskommunen Aker, å kalle opp skoler etter de gårdene de ble bygget i nærheten av. Når den tidligere Grefsen videregående skole skal få nye funksjoner og nytt navn, er det to mulige navneforslag som utpeker seg dersom man skal opprettholde denne tradisjonen. Det er Nedre Grefsen skole og Storo skole.

Nedre Grefsen var det offisielle navnet på den gården som på folkemunne het Morellgården. Den var opprinnelig en husmannsplass under Vestre Grefsen med navnet Kirsebærjordet og lå der Grefsenhjemmet ligger i dag. Husmannsplassen ble utskilt fra Vestre Grefsen i 1841, ble kjøpt av brukseieren på Bjølsen mølle, Ole Amundsen, i 1855, og overtatt av hans sønn, Peter Andreas,  i 1885. Han tok Morell som etternavn, og kjøpte etter hvert deler av jordene til Østre Grefsen og Storo. Han omtalte seg derfor etter hvert som «godseier» og ble en mektig mann i Aker, ordfører to ganger og statsråd i regjeringen Lykke en gang på 1920-tallet. Gårdsdriften ble trappet ned utover på 1900-tallet og var helt slutt omkring annen verdenskrig, omtrent samtidig som Storo opphørte som gård. Da planene om en middelskole i området tok form omkring 1920, pekte en tomt under Nedre Grefsen seg ut, og skolen ble bygget på denne tomten.

Skolen lå på den delen av Nedre Grefsen som opprinnelig hadde tilhørt Storo. Tunet til Storo lå rett på nedsiden av Storobroen og hadde jorder både på oversiden og nedsiden av jernbanelinjen. Siste rester av tunet ble revet for omtrent 20 år siden. Grensen mellom Grefsengårdene og Storo fulgte omtrent Kapellveien i dette området. Som navn er Storo (Store Oue) mange hundre år eldre enn Nedre Grefsen, og ut fra en historisk betraktning er det derfor naturlig å benytte dette navnet. Problemet er at i dag er det ingen som lenger forbinder dette stedet med Storo, men så sent som i generasjonen før oss snakket man om «Banken på Storo» og mente bygningen til nåværende DNB. «Christensen på Storo» var en jernvarehandel  som lå vis as vis «Apoteket på Storo», ovenfor den nåværende Ringveien. Alle forretningene fra Storobroen og opp til Kapellveien lå altså på Storo, og det var guttene i Engveien og Bjerkealleen som stiftet Storo Ski- og Fotballklubb, som senere gikk inn i Grefsen idrettslag.  Historisk har altså området der skolen ligger, dekning i navnet Storo, selv om det ikke lenger omtales som Storo.

Det skal også nevnes at det inntil ca 1880 lå en skole med navn Storo skole i den nedre delen av området til Storo gård. Den ble nedlagt i forbindelse med en byutvidelse, og de fleste barna flyttet over til  det som i ettertid heter Kjelsås gamle skole.

Nedre Grefsen er altså et langt yngre navn og har vel heller aldri vært brukt om det området som skolen ligger på. Nå vil vel en så vidt markant institusjon i nærmiljøet som en skole er, sette sitt preg på området etter hvert, enten man velger Storo eller Nedre Grefsen. Disen skole er vel et eksempel på det. Ingen er i tvil om hvor den skolen ligger, selv om tomten engang i tiden har tilhørt Østre Grefsen.

Finn Geiran

Legg igjen en kommentar