Kjerraten på Brekke

I etterkant av Historielagets ekskursjon til Kjerraten i Åsa i mai, legger vi ut dette bildet av våre egen kjerrat, den som tidligere lå på Brekke.

Brekke sag lå opprinnelig nedenfor Brekkefossen, på nordvestsiden av Akerselva. Saga ble flyttet til Sagadammen på oversiden av fossen i 1890, og kraften fra fossen ble overført fra vannhjulet på sørsiden av fossen ved hjelp av wirer i stålmaster. Tømmeret ble transportert fra dammen opp til saga ved hjelp av kjerraten på bildet. Bildet viser Brekkesaga på toppen av kjerraten med Sagadammen med lenser, lenseflåter og tømmerfløtere i forgrunnen.

Saga ble tatt ut av produksjon på slutten av 1962, høvleriet holdt det gående til 1970. Selve sagbygningen brant ned i 1967.

I dag er Sagadammen i sommermånedene scenen for et yrende badeliv.

Bildet fins i Historielagets bildearkiv. Det er fra 1932 og er tatt av Edvard Munchs søster, Inger Munch. For de fleste av oss er det kanskje en overraskelse. Men faktum er at ved siden av å være spillelærerinne, var Inger Munch en ivrig og dyktig amatørfotograf. I en periode var hun spesielt opptatt av Akerselva, og tok bilder av elva helt fra Maridalsvannet og ned til Bjørvika. I 1932 fikk hun gitt ut en bok med tittelen Akerselven. Edvard beundret søsterens bilder og skrev til henne om det. (Les!) Edvard Munchs bilde av søsteren, malt i 1892, henger i Nasjonalmuseet.

Det er stengt for kommentarer.