Gardimellom på Grefsen

Tirsdag 25. august
Sted: Vestre Grefsen gård
Fremmøte: 72 personer

Det var en stor forsamling som møtte fram denne sensommerettermiddagen til en rusletur mellom tunene til de store gårdene Vestre Grefsen, Østre Grefsen og Disen. Så langt det er mulig fulgte vi den gamle gårdsveien mellom dem, slik det framgår av gamle kart. Turen ble ledet av undertegnede.

Gårdene har parallelle historier: Ryddet som ættegårder i folkevandrings- eller vikingtid, kirkegods i middelalderen, krongods fra 1537. Deretter overtatt av rike byborgere før de ble eid av bønder som selv bodde på gårdene, og til slutt utlagt til tomter for den ekspanderende byen på 1900-tallet. Alle gårdene er såkalte «vin-gårder», gårder der navnene har endestavelsen vin, dvs. gresslette.Betydningen av forstavelsen Gref er ukjent, men Dise betyr gudinne, Disen betyr altså Gudinnenes gresslette.

Ingen av tunene er i dag intakte som fullstendige gårdstun slik vi fremdeles finner det på Lillo og Årvoll, men de gamle hovedbygningene og flere underordnede bygninger finnes, slik at det er mulig å tenke seg hvordan livet kan ha artet seg på en stor Akergård på 1800-tallet. På Vestre Grefsen regjerte fra slutten av 1700-tallet Fredrik Glad og fra midten av 1800-tallet familien Lillo, senere Lilloe-Olsen, før St. Josephsøstrene overtok i 1935. Det var tette familiebånd mellom gårdene. Iver Bredo Olsen på Østre Grefsen giftet seg med Thora Lillo på Vestre Grefsen og hadde en søster Anne Carine, gift med Carl Arnt Arnesen på Disen. Da Anne Carine ble enke, drev Iver Bredo i en periode alle de tre gårdene. De to søstrene var barn av den tidligere husmannsgutten, men senere så mektige brukseieren og mølleren Iver Olsen på Sandakerbakken.

På Østre Grefsen, som i de siste 100 år har hatt navnet «Kastanjebakken», fortalte Frøydis Hauge om sin familie, etterkommerne etter Gustaf Andersson, som eide gården fra ca 1910. Rusleturen ble avsluttet med en titt innom stuene til den vakre hovedbygningen på Disen gård som nå eies av Disen borettslag og drives som grendehus og barnehage. Bygningen er i de senere år rehabilitert, og forbilledlig restaurert og møblert, slik at man får et levende inntrykk av hvordan en familie på en storgård i Aker levde for 100 år siden.

FG


Det er stengt for kommentarer.