Besøk ved Cerealia/Bjølsen Valsemølle

15. februar

28 medlemmer av Historielaget hadde møtt fram for å finne ut hva som skjuler seg bak murene til det gamle mølleanlegget i Sandakerveien 62. Møllemester Lars Åge Presterud tok i mot, orienterte og fulgte oss rundt i produksjonsanlegget.

Det har vært kontinuerlig mølledrift ved Bjølsenfossen siden middelalderen. I 1884 etablerte Gustav Martinsen og Ole Amundsen Bjølsen mølle. I 1889 kjøpte firmaet Sandaker mølle på østsiden av Akerselva og flyttet produksjonen dit. Amundsen trakk seg ut, og nye eiere kom inn. I 1902 overtok Gustav Martinsen hele virksomheten under navnet Bjølsen Valsemølle. Navnet skyldes at kornet fra da av er blitt malt mellom roterende, sylindriske valser av stål, i motsetning til tidligere, mellom kvernsteiner. Akerselva og Bjølsenfossen var energikilden helt fram til 1970, først med direkte kraftoverføring fra vannhjul, og senere med elektrisitet produsert av egne turbiner. Plasseringen var naturlig den gang vannkraften fra Akerselva var energikilden. Senere har nok den bratte skrenten ned mot elva bydd på problemer når nødvendige utvidelser skulle foretas. Dette har imidlertid skjedd kontinuerlig. Det siste nybygget kom i 2007.

I 1986 solgte familien Martinsen Bjølsen Valsemølle til Nora Industrier, som i 1991 ble en del av Orkla-konsernet. Møllevirksomheten ble organisert i selskapet Regal Mølle med avdelinger på Bjølsen, i Moss og Kristiansand. Regal ble i 1999 kjøpt opp av svenske Cerealia, som fra 2008 heter Lantmännen Cerealia. Firmaet eies av 36 000 svenske bønder, har 10 000 ansatte og virksomhet i 18 land.

Mølla tar i mot både norsk og utenlandsk korn. Det utenlandske kornet kommer med båt, og lastes over i det store siloanlegget på Vippetangen før det fraktes videre til anlegget på Sandaker. Der blir alt korn, både norsk og importert, renset, malt, siktet og pakket for transport til kundene, 70 % i bulk og 30 % i poser. Varesortimentet er hvete, rug og bygg i flere finhetsgrader. Kornet blir kontrollert før det blir behandlet i mølleanlegget, og melet blir kontrollert som ferdig produkt, bl.a. ved at det foretas prøvebaking.

Opprinnelig skjedde transporten gjennom byen med vogner forspent med to hester. Fra 1918 til 1967 ble kornet fraktet med egne trikker, «korntrikken», og senere med tankbiler. Bjølsen Valsemølle var en stor arbeidsplass med ca. 200 ansatte. I dag betjenes hele virksomheten av 52 ansatte. Det er helkontinuerlig virksomhet syv dager i uken. Selve prosessen styres av faglærte arbeidere innenfor næringsmiddelindustrien, i fem skift à to mann. Virksomheten er helautomatisk og datastyrt fra et eget kontrollrom.

Forsamlingen fikk til slutt utlevert hvite frakker og hodehette før gjennomgangen av virksomheten fra rensing til maling, sikting og pakking. Hygienen synes å være upåklagelig i de skinnende lokalene, og det kunne merkes en yrkesstolthet i den tradisjonsrike bedriften, som er en av de siste innen matvareproduksjon i Oslo. Vi får håpe at vi fortsatt kan skue inn på anlegget når vi passerer forbi, og vite at det er derfra vi får vårt daglige mel.

Fra bedriften garanteres det i hvert fall «rent mel i posen».

FG

Det er stengt for kommentarer.