Vellykket og variert jubileumsarrangement

Tekst og foto:Johs Bjørndal

Det var fullt hus og kø langt ned i trappa da historielagets leder Tore Faller ønsket velkommen til 40-årsjubileum på Grefsen og Disen velhus 26. oktober. Og de frammøtte fikk være med på et variert program, der blikket ble rettet både framover og bakover, i tillegg var det sang og musikk.

En del prominente personer som hadde varslet sitt nærvær meldte forfall, men Faller overbragte hilsener fra både riksantikvar Hanna Geiran, ordfører Marianne Borgen og byantikvar Janne Wilberg. Jubileumsgaven fra sistnevnte var en byvandring i Kvadraturen for lagets medlemmer, en såkalt «ut av Grefsen-Kjelsås-Nydalen-opplevelse».

Men en som faktisk stilte var en særdeles nybakt bydelsleder Bente Larsen, å gratulere historielaget var hennes første oppdrag i dette vervet.

Deretter ble det musikk, før Gudveig Aaby fortalte om vellets betydning for lokalmiljøet og «intervjuet» to tidligere ledere av historielaget, Finn Geiran og Harald Koht.

Men det ble også sett på framtidens historieformidling. Nasjonalbibliotekets innsats ble framhevet, digitalisering av de ti første årgangene av På Jakt og Vakt skal nå være like rundt hjørnet. Kapasiteten er vesentlig økt etter at avdelingen i Mo i Rana overtok 170 stillinger fra NRKs lisenskontor.

Bjørn Enes fra memoar.no fortalte om arbeidet som nå gjøres for å ta vare på muntlige overleveringer, og tilbød kurs for alle som vil bruke tid på dette. Og Ståle Pinslie, som har sporet opp mange gamle ferdselsveier ut fra Oslo, viste hvordan disse kan gjenfinnes ved hjelp av en app.

Arrangementet ble avsluttet med at elever fra 6c på Disen skole fortalte om sine erfaringer sammen med «Grefsenkoll-losen» Simen Østvold Pettersen, som gjennom prosjektet Lokalhistorie i skolesekken arrangerer turer i Grefsenåsen. Det var stort spenn i elevenes oppsummeringer, de hadde fått med seg Laila Schou-Nilsens sportslige bravader og Harald Grandes spesielle liv i hytta i Grefsenåsen.

Stinn brakke i det gamle kinolokalet Svettern da Historielaget feiret sitt 40-årsjubileum – i det samme rommet som laget ble stiftet i 1979.

Et utvalg av Garderobefossilene som sørget for musikk. Til venstre Asbjørg Hammer, mottager av Historielagets kulturvernpris i 2018

Øyvind Berg bor i lokalmiljøet arbeider på Nasjonalbiblioteket: Han hadde funnet fram et kart fra 1917 over villaområdene på Grefsen. Det spesielle var at baksiden var forsynt med klare meldinger fra daværende velformann J. Christian Bisgaard, blant annet om at en kommunesammenslutning med Christiania «aldri måtte lykkes».

Elever fra 6c på Disen fortalte om historiske turer i nærmiljøet. Fra venstre Benjamin Vuphan, Mia Bergersen, Kira Elise Indrelid og Finn Moss.

Det er stengt for kommentarer.