Oktober: Historielagets 1. styre

Historielagets første styre 26.11.1979. Fra venstre: Marius Sandvei, Leiv Aas Larsson, Harry Lagert (formann), Harry Pettersen og Morten Borander.

Det er stengt for kommentarer.