September: Grønvold på 1990-tallet

Foto: Torkel Lian

Grønvold om høsten med vannspeilet fra Akerselva foran. Grønvold var opprinnelig en husmannsplass under Kjelsås gård, men fra 1904 en del av Nordmarksgodset og ble bolig for sagmesteren på Brekkesaga (Brekke Brug).

Det er stengt for kommentarer.