Kulturvernprisen 2018 til Asbjørg Hammer

1 – Kopi (2)

Foto: Johs Bjørndal

En glad Asbjørg Hammer. Og siden Garderobefossilene var hyret inn for å underholde på årsmøtet var det mulig å overraske prisvinneren.

Kulturvernprisen for 2018 ble tildelt Asbjørg Birgitte Hammer. Det er hennes arbeid for Grefsen skolekorps og senere i veterankorpset Garderobefossilene og ikke minst hennes mangeårige innsats i redaksjonskomitéen i På Jakt & Vakt som er grunnlaget for tildelingen.

 

Vi siterer fra begrunnelsen:

Som mangeårig foreldrerepresentant for Grefsen skolekorps var hun en av drivkreftene som arbeidet iherdig for korpset. Hun var med og hjalp der det var mulig, påtok seg ansvar og arbeidet utrettelig for at korpset skulle fungere på best mulig måte.

 

Også etter at Asbjørgs barn vokste fra korpset, fortsatte Asbjørg med korpsarbeid. Hun spiller i veterankorpset Garderobefossilene, som ble stiftet i 1982, der Asbjørg spiller altsaxofon. Dette er kulturarbeid av beste slag til glede for svært mange! For tiden er hun vararepresentant i Nordre Aker musikk- og kulturutvalg.,

 

Også for Historielaget har Asbjørg gjort en meget stor innsats gjennom sitt arbeid i redaksjonskomitéen i På jakt & vakt. Etter Harry Lagert er hun den som har arbeidet lengst i redaksjonskomitéen. Hele 52 nummer av På jakt & vakt er blitt til med hennes hjelp, fra nummer 4/2003 til og med nummer 1/2017. Hun har blant annet klart å sette søkelyset på den gamle bebyggelsen i Nydalen. Videre har hun intervjuet nydølinger og skrevet mange fine portrettartikler, også om nålevende, eldre mennesker i området vårt.

 

Tidligere redaktør Finn Geiran oppsummerer denne innsatsen slik: «Fordi hun alltid fikk god kontakt med dem hun skrev om, ble også artiklene innholdsrike og dessuten velskrevne. Hun arbeidet mye med språket, og det var sjelden noe å sette fingeren på før det gikk til trykking. Hun bidro også svært positivt i redaksjonsmøtene og diskusjonene om stoff og profil på bladet.»

 

Asbjørg har gjort en god og solid jobb i det stille gjennom mange år, til glede både for musikklivet i vårt område og for Historielaget.

 

Det er stengt for kommentarer.