November: Kjelsås by night

Kjelsås by night

Foto: Bård Løken, 1989

Bildet er tatt fra nordenden av Maridalsvannet og vi ser lysene fra renseanlegget ved Oset nederst mot vannet, fra Kjelsås og Øvre Grefsen over mot høyre, fra Myrerskogen i bildets venstre del. Vi ser også lysene i Grefsenkollveien nesten helt til toppen av Grefsenåsen.

Det er stengt for kommentarer.