September: Potetopptakingi Myrerskogen 1940-1941

Potetopptaking i Myrerskogen

Potetopptaking hos Hilda og Aksel Olsen på «Toppen» i Rundhaugveien 13. Bak: Solveig Arnesen, Harald Kløvstad, Bjørg Johansen, Aksel Olsen, Rolf Arnesen, Anton Olsen, Hans Olsen, Kjell Angel Hansen. Foran: Else, Anna og Brynjar Kløvstad og Konstanse Johansen. Familien Olsen eide også en tid boplassen «Gran» i Solemskogen.

Det er stengt for kommentarer.