April: Rønningen 1930

Rønningen 1930

Utfartsstedet Rønningen i Myrerskogen på Kjelsås slik det framsto på begynnelsen av 1930-tallet.
Midtfeltet viser de to største og viktigste bygningene på området:
Stedets hovedbygning (hotellbygningen) ca fra år 1900 til venstre og forsamlingshuset fra 1927/29.
I tillegg er følgende navngitte bygninger med på bildet:
– Stabburet
– ‘Havestuen’
– ‘Dukkestuen’
– ‘Villaen’
– Uthusene
– (Skibakken)
(Uthus, ‘Villaen’ og stabbur kan også ses mellom bygningene i midtfeltet).

Hovedbygningen var den sentrale delen av det opprinnelige Maridalens Turisthotell (1900-1912/1916). Se bilde KD0246: http://bildebaser.deichman.no/items/show/56103. Bygningen skal ha blitt herjet av brann i 1908 og ble etter brannen bygget noe om.
Se bilde KE0359: http://bildebaser.deichman.no/items/show/56102
Forsamlingshuset ble reist som en erstatning for bygningen som hadde inneholdt hotellets restaurant, til høyre på de to bildene som er nevnt over (KD0246 og KE0359). Restauranten brant ned i 1925, visstnok sammen med en annen (nyreist) bygning. I følge gamle notater ble også betegnelsen ‘sportshall’ brukt om restaurantbygningen, som også skal ha blitt kalt ‘peisestuen’ i følge muntlige overleveringer.

Rønningen ble utskilt som eget bruk (75/33) i 1895.
Stedet fikk rett til vei og til å holde to kyr og beitehavn til disse i Myrerskogen. Opprinnelig var stedet husmannsplassen Rydningen under Myrer gård, se kart fra 1891 i boka Nord i Aker, side 301.

Skibakken som er avbildet, lå nord på eiendommen, i skråningen opp mot Lachmanns vei. Den var i størrelse det som i hoppsporten ble betegnet som en liten ‘guttebakke’ og må ikke forveksles med Nydalens Skiklubs svært mye større bakke Myrerberget som lå i lia rett øst for Furukollveien (sidevei til Myrerskogveien ca 300 m sør for Rønningen).

Ved kontrakt av 1. april 1917 ble stedet kjøpt av det nystiftede aksjeselskapet A/S Rønningen, eid av Norges Kristelige Ungdomsforbund.

Virksomheten på Rønningen var svært mangesidig over flere tiår. Den omfattet pensjonat, kafé, barne- og ungdomsarbeid, gudstjenester, forskjellige skolevirksomheter, gårds- og hagedrift m.m.

Rønningen hadde også tennisbane som ikke er med på dette bildet (se bilde KE0015 http://bildebaser.deichman.no/items/show/55414 ).
Til bruk ved gudstjenestene hadde stedet en kirkeklokke i eget klokketårn (se bilde KE0013 http://bildebaser.deichman.no/items/show/54826 ).

Historielaget skal besøke Rønningen onsdag 18.april kl 19.00. Alle er velkommen!

Det er stengt for kommentarer.