Februar: Skirenn i 1925

Skirenn

David Svendsen hadde mange til å hjelpe seg (dugnadsgjeng) da han bygde Villa «Fridheim» i Kjelsåsveien i begynnelsen av 1920-årene. Han arrangerte skirenn for sine hjelpere, som står klar til start vinteren 1925. Fra venstre: Maskinist Strøm, elektriker Kramer, byggmester Jens Strøm, kontorist Arne Svendsen, avismann Einar Thoresen, snekker David Svendsen, mekaniker Birger Nicolaysen, skomaker Reidar Svendsen, N.N., faktor Torp, verktøymaker Arthur Nicolaysen, N.N.

Det er stengt for kommentarer.