Årsmøtetorsdag 15. mars 2018 kl 19.00 på Grefsen Menighetssenter

Historielagets årsmøte

Hvem får Historielagets kulturvernpris for 2017? Dette får du svar på torsdag 15. mars på Historielagets årsmøte kl. 19.  Dette finner sted på Menighetssenteret, Glads vei 47.

Det blir også vanlige årsmøtesaker som gjennomgang av regnskap og årsrapport.

Etter årsmøtesakene blir det underholdning/foredrag. (Blir oppdatert senere)

Bevertning. Det blir også salg av bøker: Nord i Aker og kulTUR, en turguide for området vårt. Medlemskap i Historielaget kan tegnes på møtet. Gratis inngang. Alle er velkommen, både medlemmer og andre interesserte.

Det er stengt for kommentarer.