Februar: Vinterspartakiaden 1936

Vinterspartakiaden

Spartakiaden var ment å være en motvekt fra arbeideridretten mot Olympiaden, som ble ansett for å være borgerlig.
Hopprennet var i Nydalsbakken med deltakere fra Sovjet-Unionen, Finland, Sverige og Norge. Langrennet startet fra Fokets Hus på Kjelsås. Februar 1928. Arbeidernes Idrettsforbund.

Det er stengt for kommentarer.