Månedens bilde i august: Sommerferie i Fallanveien 14

E006_003

Hytteliv i Fallanveien 14 (Mariefryd), Myrerskogen. Da Myrerskogen, tilhørende Myrer gård, ble utparsellert etter århundreskiftet, kom det etterhvert opp en bebyggelse som var en blanding av hytter (sommerhus) og helårsboliger. Fortsatt kan du finne enkelte av hyttene slik de den gang var. Mange hytter befinner seg «inni» hus som idag er store, tildels praktboliger. De fleste av hyttene er nok likevel revet. Hytta på dette bildet var oppført i 1912-1913 og lå i Fallanveien 14. Bildet er tatt av Johan Svensen, det viser hans mor Maria Katarina Svensen, hans søster Regina Olafsen, med barna Giggi og Wolfgang, samt Johans søster Lilly. Bildet var kopiert som et postkort og dukket ved en tilfeldighet opp i 1990 i San Diego, California, hos Johans kusine Helen Good. Kortet hadde følgende tekst: «Kjære Signe (emigrert datter). Har moro av at sende deg en hilsen fra sommerferien på Kjelsås. Kjærlig hilsen din moder.» Det hører med til historien at hytta etter kort tid ble familiens helårsbolig, og at den med små utvidelser var hjemmet til Johan Svendsen til han døde i1959.

Det er stengt for kommentarer.