Fargehandler Bjarne Johnsen og hans T-Ford

11_A006_002-Just-repFargehandler Bjarne Johnsen med sin T-Ford foran sin første butikk. Bilen ble brukt både som personbil og som varebil til transport av maling etc som ble kjørt hjem til kunder. Det ble da plassert en varekasse i baksetet.

Bildet er tatt i begynnelsen av 1920-årene, så fargehandleren var tidlig ute. Bilen kom til erstatning for en håndkjerre som var i bruk i de første årene. Bilen må ha vært en liten sensasjon i området.

Denne første butikken til Bjarne Johnsen lå i Grefsenveien 58, nesten nede ved Storokrysset. Senere flyttet fargehandelen lenger opp i Grefsenveien til hjørnet av Lettvintveien. Der drev Bjarne Johnsen forretningen i mange år sammen med sønnen Charles, som senere tok etternavnet Jor. Charles drev forretningen videre etter farens død og overlot den til sin svigersønn, Odd Gromstad. Forretningen opphørte for noen år siden da Odd Gromstad avgikk ved døden.

 

Det er stengt for kommentarer.