Grefsen for hundre år siden

08_20020035

Dette er området Grefsen/Disen for hundre år siden.

Bildet er tatt mot nordvest fra et sted som ligger litt nordvest for Disen gård. Grefsen Vestre – det som nå kalles Nonnegården – ligger oppe på Grefsenmorenen litt til høyre for midten av bildet. Til venstre noe lavere i terrenget ligger Grefsen Nedre (Kirsebærjordet), med Prestegrefsen til høyre. Mot venstre bildekant ses den gamle «Granslåven» som tidligere på Gransjordet (Disenjordet). Kjelsåsveien går i dag i søkket litt hitenfor.

Vestre Grefsen er en av de opprinnelige gårdene i området. Prestegrefsen er blitt skilt ut på et senere tidspunkt og har antagelig i en periode vært prestegård. Den lå rett nedenfor veien der Kjelsåsveien gjør en S-sving omtrent på nedsiden av Sanatoriet. Kirsbærjordet var en husmannsplass under Vestre Grefsen, men ble skilt ut under navnet Nedre Grefsen i 1841. Midt på 1880-tallet ble den overtatt av Peter Andreas Amundsen. Han skiftet senere navn til Morell, noe som antagelig har sammenheng med gårdens tidligere navn. Morell var en betydningsfull person på Grefsen, og var i en periode også statsråd. Nedre Grefsen ble revet for å gi plass for Grefsenhjemmet.

Du kan lese mer om disse gårdene i Historielaget store verk «Nord i Aker gjennom 10.000 år». Boken kan kjøpes ved henvendelse til et av styrets medlemmer, eller hos Notabene på Storosenteret.

Det er stengt for kommentarer.