Feldmann-steinene

Feldmann-familien ble oppstart til deportasjon av jøder fra Norge. Se prolog fra Marte Michelets bok «Den største forbrytelsen». (ikke klarert med forfatter)

Se historielagets hjemmesider om seremonien ved nedsettelsen av snublesteinene.

Se artikkel i På Jakt og Vakt 2/2012.

Generell artikkel om snublesteiner over hele verden i Aftenpostens Innsikt.

Det er stengt for kommentarer.