Tur 1, LANGS ELVA, GJENNOM HISTORIEN

1. Maridalsvannet og Oset renseanlegg

2. Tandbergs Radiofabrikk

Kjelsås skole

Kjelsås skoles historie

3. Teknisk Museum

4. Fra Kjelsaas Brug til Brukskunst

5. Sagbrukene

6. Eventyrfortelleren

7. Bever

Engebråten skole

Engebråten skoles historie

8. Nydalsbakken

9. Tverrveiene

10. Nydalen

Nydalen skole

Nydalens videregående skoles historie

Det er stengt for kommentarer.