Nord i Aker gjennom 10.000 år

De eldste sporene etter mennesker i vårt nabolag er funnet på en boplass fra eldre steinalder i det området som i dag heter Rodeløkka. Kanskje var det folk derfra som på jakt etter vilt først kom vandrende oppover skråningen og innover sletta mot det store vannet. Flere funn forteller at området her nord i Aker var bosatt i steinalder, bronsealder og jernalder.

Historielagets populære bok, Nord i Aker gjennom 10 000 år fra 2004 gir en historisk oversikt over utviklingen fra disse tidlige tider og frem til slutten av 1900-tallet. Boken har vært utsolgt i noen år, men er nå kommet i nytt opplag i en heftet utgave der en del mindre feil er rettet opp.

Boken er gjennomillustrert og innholdslisten forteller om følgende temaer:

Fra jakt til jordbruk
Isen slipper taket
Akerdalen bebygges
Bygda sør for Maridalsvannet
Proprietærer, bønder og husmenn
Folk og røvere i Marka
Et gammelt kart forteller

Elvekraft og skaperkraft
Akerselva, du gamle du grå
Mel til det daglige brød
Tømmer, plank og bord
Nydalens garn og tøyer
Ild og vann, jern og stål
Folket som levde og jobbet langs elva
Flere arbeidsplasser

En bydel tar form
Et teppe av boliger
En del av storsamfunnet
Uten mat og drikke …
Da klokka klang …
Ikke av brød alene
Spreke jenter og gutter
Jo mere vi er sammen …
… jo gladere vi blir
De skrå bredder
Der humlen suser
Et årvåkent blikk
Kunstnere i strøket
Frisk luft og kalde kilder
De fem lange år

Boken er dessuten forsynt med et appendiks med kart, «gul liste», tidstavle, kilder og register.

Boken koster kr 300,– for medlemmer av Historielaget og kr 400,– for ikke-medlemmer. Dersom boken sendes per post, kommer porto i tillegg. Boken kan kjøpes hos Anne-Gurin Garvik, aggarvik17@gmail.com, 970 86 443. Du kan også sende en bestilling til e-post.

Boken er også til salgs hos Ark på Storo Storsenter, Oslo Bymuseum, Norsk Teknisk Museum og på Grefsen Kjelsås Frivillighetssentral, Glads vei 47. Der er det åpent mandag til torsdag fram til kl. 16. Pris kr 400,–.
«Nord i Aker» er en stor, staselig bok som bør finnes i ethvert hjem i vår bydel.

Det er stengt for kommentarer.