Fullmånemøtet

Torsdag 6. november.

Fullmånen hang over åsen, og det var stuvende fullt i Trollvannsstua da Tore Faller og Haakon Larsen ønsket velkommen med den jubileumssangen som tidligere leder Arne Benterud skrev til Historielagets 15-årsjubileum. Historielaget ble stiftet på Grefsen og Disen Velhus 26. november for 35 år siden, og denne jubileumssangen kan fortsatt stå som lagets programerklæring, noe som også den ljomende allsangen tydet på.

I overkant av 75 mennesker hadde møtt opp for å høre Leif Gjerland fortelle om «Nordens Pompeii» og jernbanens senere herjinger med denne historiske skattekisten. Oslo lå som kjent under Eikaberg fra tidlig middelalder og fram til Kristian IV besluttet å opprette en ny by under Akershus festning i 1624. Samtidig skulle den gamle byen forsvinne fordi den lå svært ubeskyttet til mot angrep fra våre svenske naboer. Bare bispegården sto igjen, og den tidligere bygrunnen ble lagt ut til åker og eng. Men under dette frodige jordlaget lå altså restene etter en tidligere by, en «Nordens Pompeii», faktisk en hovedstad, som hadde ca. 3000 innbyggere over et område på ca 600 x 400 meter.

Slik lå den i nærmere 250 år, «uberørt av menneskehån». Det skjedde heller ikke stort da Hovedbanen, Norges første jernbanelinje, som gikk fra Kristiania til Eidsvoll, ble anlagt i begynnelsen av 1850-årene. Den strøk så vidt innom og forbi på nordsiden av den tidligere bygrunnen. Men da Smålænsbanen kom 20 år senere og pløyde seg gjennom den gamle bygrunnen, begynte herjingene, som bare i begrenset grad ble stoppet av arkeologen Nicolay Nicolaysen.  Siden fortsatte det inntil en annen arkeolog, den myndige Gerhard Fischer, greide å berge deler av området på 1920-tallet, dels ved utgravinger og dels ved å føre nye jernbanespor mer nennsomt gjennom området. Både deler av bispeboligen, rester etter St. Halvardkirken, Mariakirken og Clemenskirken ble bevart. Det samme gjelder deler av kongsgården og enkelte boligkvartaler. Ved sien av Nicolaysen og Fischer er det vel Erik Schia som skal ha æren for at det nå finnes en middelalderpark som kan fortelle om den fordums byen, og hvordan den lå i forhold til tidligere strandlinje.

I dag foregår det nye gravearbeider, denne gang for Follobanen, men arkeologene følger nå arbeidet tett og avdekker stadig nye funn. Det er i følge Gjerland grunn til å se lysere på situasjonen nå enn den gang Fischer kjempet sin kamp. En firefelts motorveibro er fjernet fra området i de senere årene for å eksponere middelalderbyen.

Leif Gjerland var også innom andre områder og jernbanelinjer, bl.a. en svipptur oppom Grefsen jernbanestasjon og Nordbanen. Lysbildekåseriet var spekket men punch-linere og hadde stor underholdningsverdi i tillegg til den historiske informasjonen. Kort sagt nok et vellykket møte der de fleste gikk både mer opplyste og muntrere hjem, noen med Det var en gang i Oslo, den nye boken til Gjerland, i hånden.  Den forteller mer detaljert om dette enn et referat kan gjøre, og dessuten veldig mye mer om byen vår.

Finn Geiran

Det er stengt for kommentarer.