Spikerklippere ved Mustads Fabrikker

Gjøvik-firmaet O.Mustad og Sønn, som var verdensledende på fiskekroker, kjøpte i 1884 Kjelsås Bruk og flyttet produksjonen av hesteskospiker hit. Bruket ble utvidet med ståltrådtrekkeri og et lite valseverk. Dette bildet av spikerklippere ved Mustads Fabrikker ble tatt i 1930. Fabrikken på Kjelsås ble lagt ned på begynnelsen av 1960-tallet.

Det er stengt for kommentarer.