Arbeidsinnvandring for hundre år siden

På 1. mai bringer vi et bilde av tre unge menn fra Sverige. De kom til Kristiania i 1918 i jakt på arbeid. Mannen bak er Reinhold Johansson fra Blekinge. Han var født i 1896 og kom fra et småbruk i nærheten av Karlskrona i Blekinge.

Reinhold fikk seg først jobb på spikerfabrikken til Mustad på Kjelsås, men utover på 1920-tallet ble det innskrenkninger, og Reinhold måtte i noen år finne andre ting å gjøre. Da nedgangstidene var over på 1930-tallet, fikk han jobb som spikerklipper på Spigerverket. Her ble ha til han helt til 1963. Han ble tidlig medlem av Jern og Metall, og på Spigerverket var han aktiv i fagforeningen.

Reinhold giftet seg i 1923 og slo seg ned på Kjelsås. Etter krigen bygde han hus i Myrerskogveien. Han døde i 1977, 80 år gammel. Du kan lese hele historien om Reinhold Johansson i Nord i Aker gjennom 10.000 år.

Det er stengt for kommentarer.