Bunkeren under Oslo Handelsgymnasium

Historielagsmedlemmer samlet i Handelsgymnasiets aula.

Onsdag  23. oktober
30 deltakere

Oslo Handelsgymnasium er en ærverdig institusjon med røtter tilbake til 1875. Den nåværende bygningen sto så godt som ferdig våren 1940 da den tyske okkupasjonsmakten inntok landet.  Øverstkommanderende for invasjonsstyrken, general Nicolaus von Falkenhorst landet på Fornebu 10. april og tok umiddelbart inn på KNA-hotellet. Fra hotellvinduet skuet han over til nabobygget og bestemte at dette skulle være okkupasjonsmaktens hovedkvarter i Norge. Bygningen hadde denne funksjonen til høsten 1944 da hovedkvarteret ble flyttet til Lillehammer som forberedelse til det endelige slaget om Europa, som det heldigvis ikke ble noe av, men Reichskommisar Terboven hadde sitt kvarter her helt til krigens slutt. I 1941 ble det bygget en bunker under skolen som skulle beskytte den tyske hærledelsen mot flyangrep. Tegninger tyder på at det finnes ytterligere en bunker under den som nå er tilgjengelig. Det er også sannsynlig at det finnes underjordiske ganger som setter denne bunkeren i forbindelse med andre bunkere i områdene omkring skolen.

Elevene ved Oslo Handelsgymnasium flyttet inn i bygningen i 1946, og den dystre, første del av bygningens historie gikk mer eller mindre i glemmeboken i mange år. En drivende kraft i gjenåpningen av bunkeren og opprettelsen av det museet som nå finnes i skolens katakomber, har vært historielærer og lektor Rolf Andreas Svendsen, som ønsket velkommen og ledet oss rundt i anlegget. Den vakre aulaen med Sigurd Winges veggmosaikk i terrakotta fra 1950-tallet er et hovedverk i norsk monumentalkunst fra etterkrigstiden og vekker beundring hos alle som besøker skolen. Det finnes også mange andre klenodier, blant dem protokollen som viser at Sigrid Undset har avlagt bokførereksamen ved skolen en gang i en fjern fortid. Vi ble tatt med inn på det rommet der det skal ha blitt avsagt dødsdommer, men som for lengst er blitt nøytralisert til ”hyggerom”. Det som var helt klart etter krigen var at dette rommet med sin mørke historie ikke skulle brukes som undervisningsrom. For sikkerhets skyld sørget Haakon Larsen for allsang: Norge i rødt, hvitt og blått, for å lette litt på stemningen. Rolf Svendsen tok oss med på et lysbildekåseri om krigsutbruddet og forløpet til invasjonen av landet, Oslo og skolen, samt viste en del bilder fra avslutningen av krigen, der milorg overtok skolen i fredsdagene i 1945 med et kompani som besto av blant andre mange kjente navn fra Christiania Spigerverk.

Deretter gikk turen ned i bunkeren. Den er altså gjort tilgjengelig for allmenheten av ildsjeler ved skolen, som også har funnet fram en del av det originale utstyret som okkupantene etterlot seg, bl.a. Terbovens paradedolk. I tillegg er det supplert med en del utlånt materiale fra Hjemmefrontmuseet. Tiden ble knapp, det kunne være mangt å studere i detalj, og det kan være fristende å komme tilbake. Det er absolutt mulig. Man må henvende seg til skolen, så kan omvisning ordnes.

FG

Det er stengt for kommentarer.