Melkevogna på Engebråten

«Bruna» foran melkevogna på Engebråten gård i 1933. De to som sitter til høyre er Sissel og Birgit (Billa) Tufte, personen til venstre er ukjent. Bildet er tatt på tunet til Engebråten, bygningen i bakgrunnen er fjøset. Gården lå omtrent der Engebråten skole ligger nå, med jorder ned mot Akerselva.

Engebråten gård ble nedlagt på 1950-tallet; de siste som drev gården var Guttorm, Lars og Karl Paalgard, opprinnelig fra Geilo. Under krigen var en del av jordene lagt til parseller for ansatte ved Nydalens Compagnie.

Men gården kan være gammel, kanskje fra så langt tilbake som før Svartedauen.

I 1933 var det Herman Tufte som drev gården, og han drev godt; han hadde 35 kyr på båsen og fem hester på stallen.

Kilde: Nord i Aker, s. 75–76.

Det er stengt for kommentarer.