På Jakt og Vakt

Jakt og Vakt er Historielagets medlemsblad. Den fullstendige tittelen er På Jakt etter røtter i lokalhistorien og Vakt om kulturverdier av alle slag, og er å betrakte som lagets programerklæring. Det kommer ut fire ganger i året i format A5 og er normalt på 48 sider per nummer. Bladet er like gammelt som Historielaget selv og inneholder både informasjon til og fra medlemmene og artikler med historisk, oftest lokalhistorisk innhold. Det distribueres til alle medlemmer av historielaget, samt skoler og andre institusjoner i lagets nedslagsfelt. Opplaget er for tiden på 1200.

Bladets første redaktør var Harry Lagert, som sto bak de 85 første numrene. Deretter har bladet blitt redigert av en gruppe, men Harry var aktiv som bidragsyter helt frem til våren 2006.

Redaksjonen er ikke på valg, men oppnevnes av styret og fornyes fortløpende. For innhold i signerte artikler står innsender faglig ansvarlig, og styret underkaster ikke innholdet systematisk forhåndskontroll. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder bladets økonomi, og er juridisk ansvarlig for det som måtte stå i bladet og evt. fører til konflikter. Et av styrets medlemmer skal også være medlem av redaksjonen.

Lenke til redaksjonskomiteen

Det er stengt for kommentarer.