Sommerferie på Kjelsås

Juni er skoleavslutning, og de fleste har allerede lagt ferieplaner. Sommerferie som massefenomen er kommet med høyere levestandard og bedret kommunikasjon, og er av relativt ny dato. På begynnelsen av 1900-tallet var det de færreste som hadde mulighet til å reise på sommerferie.

Etter århundreskiftet begynte det enkelte steder i vårt område å komme opp små, selvbygde hytter hvor folk fra byen kunne tilbringe sommeren. Da Myrerskogen, som tilhørte Myrer gård, ble utparsellert, kom det etter hvert opp en bebyggelse som var en blanding av hytter (sommerhus) og helårsboliger. Fortsatt kan man finne en og annen av disse hyttene slik de den gang var. Enkelte av dem befinner seg «inni» hus som idag er store villaer, tildels praktboliger. Men de fleste er nok likevel revet.

Hytta på dette bildet var oppført i 1912–1913 og lå i Fallanveien 14. Bildet er tatt av Johan Svensen, det viser hans mor Maria Katarina Svensen, hans søster Regina Olafsen, med barna Giggi og Wolfgang, samt Johans søster Lilly. Bildet var kopiert som et postkort og dukket ved en tilfeldighet opp i 1990 i San Diego, California, hos Johans kusine Helen Good. Kortet hadde følgende tekst: «Kjære Signe (emigrert datter). Har moro av at sende deg en hilsen fra sommerferien på Kjelsås. Kjærlig hilsen din moder.» Det hører med til historien at hytta etter kort tid ble familiens helårsbolig, og at den med små utvidelser var hjemmet til Johan Svendsen til han døde i1959.

Det er stengt for kommentarer.