Historielagene vil rydde opp langs Akerselva

Fellesrådet for historielagene gjennomførte fredag 2. mai en inspeksjon av vegetasjonen langs Akerselva. Turen dokumenterte at mye som kan ses av elva,  bygninger og andre kulturminner vil bli fullstendig skjult når løvet kommer på plass, jfr. bildet. Noen steder er krattet helt ugejnnomtrengelig, selv på vinterstid. Med på sykkelturen var bla. Fellesrådets leder Hans A. Grimelund-Kjelsen og Dag Andreassen fra Teknisk Museum og Historielagets leder Harald Koht.

Fellesrådet vil ta opp saken med Bymiljøetaten for å få kommunen til å rydde opp i vegetasjonen.

Fra området mellom Stilla og Brekkedammen der stien går tett opp mot jernbanelinjen.

Det er stengt for kommentarer.