Hans Nielsen Hauge i Trollvannstua

Onsdag 28. november kl. 19.00.
Ca 50 fremmøtte.

Kulturjournalisten Dag Kullerud har tidligere skrevet boken Hans Nielsen Hauge. Mannen som vekket Norge (Oslo 1996), og har i år kommet ut med en redigert utgave av Hauges egne skrifter. Kullerud betegnet i sitt engasjerte kåseri samfunnsreformatoren Hauge som vel så viktig for fremveksten av et selvstendig Norge etter 1814, som selveste Henrik Wergeland. Det var tydeligvis stor interesse for temaet, for mer enn 60 medlemmer hadde møtt fram på denne sesongens første skikkelige vinterkveld.

Kullerud tok utgangspunkt i den kjente og nærmest mytiske historien om den svært rikt utrustede Hauges ekstatiske vekkelsesopplevelse på hjemgården i Tune i Østfold i 1796, da han var 25 år gammel. Det finnes imidlertid en rasjonell forklaring på hendelsen som er knyttet til Hauges konfirmasjonsforberedelser, da han var under sterk innflytelse av sokneprest Gerhard Seeberg, en merkverdig person som Hauge senere tok sterk avstand fra, og som var årsak til at han fikk stor mistillit til geistligheten generelt.

Etter vekkelsen i 1796 skrev han to bøker som han gikk til fots med til Christiania for å få trykket. Fra det tidspunktet og fram til 1804 da han ble fengslet, utviste han en enorm aktivitet der han reiste, det vil si gikk, landet rundt og framholdt flid og arbeidsomhet som en absolutt dyd, i tillegg til en ydmyk, dypfølt og radikal gudstro. Han var moderne i den forstand at han formante likestilling mellom kjønnene, blant annet at mennene burde ta del i husarbeidet, og han benyttet ofte kvinner som ledere. Han oppfordret til sosial mobilitet, samtidig som han var en nyskapende entreprenør som inspirerte til, og delvis startet nye næringer, som møllevirksomhet, papirproduksjon og boktrykkervirksomhet. Han fikk trykket 60 000 bøker i København og fikk distribuert 250 000 bøker i Norge. Han unnså seg heller ikke for å produsere brennevin, men avsto selv fra å benytte det fordi det kunne avspore arbeidet. På en tur til Bardufoss, også da til fots, skal han ha sett at det var rike malmleiene i Rana og mente at det der burde anlegges et jernverk! Han var altså en hvileløs igangsetter, men han var imot jag etter profitt – et tilsynelatende paradoks, i hvert fall i vår tid. Ut fra datidens kommunikasjonsmuligheter er det uforståelig hva han maktet å utrette, selv om han etter hvert fikk mange dyktige hjelpere over hele landet.

Hans Nielsen Hauge malt i København omkring 1800. (Wikipedia.)

Hans bevisstgjøring av den norske bondestanden på begynnelsen av 1800-tallet førte sannsynligvis til at Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 fikk en annen sammensetning enn den kunne ha fått. Uten Hans Nielsen Hauges innsats ville vel handelsstanden og embetsmennene ha dominert i enda større grad enn de to stendene gjorde.

Bevegelsen fikk etter hvert et slikt omfang at den ble ansett som farlig for stabiliteten i det dansk-norske samfunnet, som fremdeles var et enevelde. Han ble fengslet første gang i 1800, men sluppet fri etter kort tid. Konventikkelplakaten som var en forordning fra 1740-tallet, forbød lekfolk å holde prekener. Denne ble trukket fram i 1804, og det ble en stor rettssak med mange vitner. Til tross for at de fleste vitneutsagnene talte til Hauges fordel, ble han dømt til et langvarig fengselsopphold, noe som i ettertid er blitt betegnet som et justismord. Fengselsoppholdet tæret sterkt på Hauge, både psykisk og fysisk. Han ble løslatt i nødsåret 1809 for å hjelpe til med å etablere saltkokerier langs kysten, noe som skulle hjelpe til å bevare fiskefangstene. Han ble deretter satt tilbake i fengsel, riktignok under et mindre strengt regime. Han ble satt fri i 1814 og slo seg ned på Bakkehaugen og etablerte sammen med broren Mikael, en kornmølle, Bakke mølle, ved Akerselva.. Senere kjøpte han ved hjelp av vennene, Haugianerne, den store gården Bretvedt i Aker.

Han ble gift med Andrea Andersdatter Nyhus i 1815 og fikk en gutt, Andreas, som senere ble prest. Andrea døde etter kort tid og Hauge giftet seg på nytt med Ingeborg Marie Olsdatter, som overlevde ham med mange år. Deres to barn døde ganske unge. Hans Nielsen Hauge døde i 1824.

FG

Legg igjen en kommentar