Boksamling

Boksamling Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen.
Liste opprettet av Harry Lagert oktober – desember 1988. Supplert av Harry Lagert, Alf Berg og Olle Cederbrand februar/mars 2002. Oppdatert med nye bøker 8. oktober 2002.

Hylle 1

Tittel Forfatter Utgitt Kommentar NTM
Aker kommune, protokoller 1922-1931, 1936 og 1937 Gave fra Svein Djume 1989 X
Atlas Copco 1873-1973 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Blindernreguleringen 1925 Gave fra Odd Wold savnes
Broderfolkenes vel 1904 Gave fra Odd Wold 1/12 1988 X
De er døde, men lever i Oslo X
Den gamle byen under Gamlebyen Gave fra Odd Wold 1/12 1988 X
Den Norske Håndverk- og Industriforening 1880-1912 Gave fra Odd Wold X
Det dagelige brød Kristine Kabo 1976 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Det norske jernbanepersonale 1854-1914 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Det var en annen tid Tryggve B. Steen 1943 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Det var engang Henrik Haugstøl og Wm. Guttormsen 1944 Gave fra Odd Wold X
DFU – 75 år med Norsk Tekstil X
En bok om Aker Borrebaekken Ovren 1929 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Folkebladet 1899 20. årgang Redigert av Nærup og Aug. Hansen Gave fra Odd Wold X
Forleggeren og maleren (Eckersberg) 1948 Innkjøpt X
Gjær- og Spritfabrikasjon i Norge 1947 Gave fra Odd Wold 1/12 1988 X
Grundset Marked 1906 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Gøy i Nydalen 1995 3 eksemplarer X
Håndbok for riksarkivet X
Hver 8. dag Illustrert fam. blad 1898-99 1898-99 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 savnes

Hylle 3

Tittel Forfatter Utgitt Kommentar NTM
Kjenn din by (300 års historie) Hans Backer Fürst Gave fra Odd Wold savnes
Kristiania Gartnerforening gjennom 50 år 1875-1925 Gave fra Kurt Rivin, 2 eksemplarer X
Kryss i Almanakken Tryggve B. Steen 1945 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Kunstnernes Hus 1930-1946 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Linderud og Slægterne Mogens og Mathiesen 1899 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Løkken Solli 1941 Gave fra Odd Wold 1/12 1988 X
Minner fra Tømte 1945 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Mo Kyrkjeruin Jahn Børe Jahnsen 1977 X
Nittedal kommune i 150 år 1987 Innkjøpt savnes
Nordmarksboka 2. utgave Knut A. Nilsen X
Norge – fotografier Gave fra Odd Wold 1/12 1988 X
Norge i 1905 Yngvar Nielsen 1906 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Norges Brannkasse 2 bind 1767-1942 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Norges Handel, sjøfart, industri – 3 bind 1924 Gave fra Odd Wold X

Hylle 4

Tittel Forfatter Utgitt Kommentar NTM
Norsk Tekstil, 75 år i 1870-1945 Egil Werner Eriksen Gave fra Odd Wold X
Nydalen Sangforening 125 år X
Nydalens Skiklub 1886-1936 1936 3 eksemplarer X
Nydalens Skiklub 1886-1961 1961 X
Nydalens Skiklub 100 år 1986 Gave fra Nydalens Skiklubb, 16 eksemplarer X
Ole Theodor Moe Gave fra Gjerdi 1987 X
Oslo Børs 1819-1969 Gave fra Odd Wold 1/12 1988 X
Oslo Pølsemakerlaug 1895-1945 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Oslo Rådhus 1933 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Paa Asbjørnsens Stier P. Bukier 1937 Gave fra Sørensens (Vort Vel) 1989 X
Rikstelefonkatalog fra 1915 Gave fra Odd Wold X
Skattematrikkelen av 1647 (Akershus) Innkjøpt oktober 1988 X
Slekten Arnesen fra Blindern i Aker Gave fra Ragnhild Bredo Blunck 29/3 1988 X
Steen & Strøm Magasin 1. årgang 1946 X
Steen & Strøm Magasin 5. årgang 1950 X
Steen & Strøm Magasin 7. årgang 1952 X
Steen & Strøm Magasin 9. årgang 1954 X
Steen & Strøm Magasin 10. årgang 1955 X
Steen & Strøm Magasin 11. årgang 1956 X
Steen & Strøm Magasin 13. årgang 1958 X
Steen & Strøm Magasin 14. årgang 1959 X

Hylle 5

Tittel Forfatter Utgitt Kommentar NTM
STK 50 år – 1915-1965 Gave fra Odd Wold 1/12 1988 X
Svaneapotekets historie 1628 – 1689 – 1889 Gave fra Odd Wold 15/11 1988 X
Sør i Aker – Årbok 1985 ?
Sør i Aker – Årbok 1987 ?
Sør i Aker – Malmøya. Årbok 1984 Innkjøpt X
Sør i Aker – Milorg. Årbok 1986 ?
Vikingen, to bind X
Vore dagers Kristiania Oscar Pedersen 1924 Gave fra Odd Wold 1/12 1988 X

Det er stengt for kommentarer.