Bøketrærne i Grefsenkollveien

Har de fantastiske bøketrærne på Grefenskolleveiens østside (nr. 1-9) vært del av en trerekke eller en allé, spør Bjørg Thorvik Helgen – trærne er til stor berikelse for området. Finere område med blokkbebyggelse skal en lete lenge etter.

Bøketrærne i Grefsenkollveien. Svar til Bjørg Thorvik Helgen.

Nedre del av Grefsenkollveien var til slutten av 1800-tallet  en del av gårdsveien mellom gårdene Østre og Vestre Grefsen, og førte videre inn forbi Kjelsås gård og langs østsiden av Maridalsvannet. Den delen av Kjelsåsveien som strekker seg fra krysset til Grefsenkollveien forbi krysset til Glads vei og forbi Thorleifs allé, er nyere og ble anlagt like før forrige århundreskifte, antagelig for å få en mindre bratt vei mellom gårdene.

Som vi har nevnt annetsteds, var det øst for denne trerekken tidligere et slags parkanlegg i tilknytning til Grefsen Vandcuranstalt. Det er ikke utenkelig at det i den anledning kan ha vært plantet en trerekke mot gårdsveien. Om det har vært en allé, vet vi ikke. Men det er kanskje ikke sannsynlig at man har plantet en allé langs en vanlig gårdsvei. Vi har dessverre ingen bilder fra området fra den tiden.

Den trerekken du sikter til består av syv bøketrær, og øverst står i tillegg en eik. En beboer på området forteller at disse trærne er under et visst press – det er folk i nabolaget som vil ha dem fjernet på grunn av alt løvet som faller om høsten. Park- og idrettsvesenet kutter år om annet greiner som stikker ut over fortauet og veien.

30.10.2012
Vennlig hilsen,
Historielaget

Det er stengt for kommentarer.