Lindeman-jubileet på Midtodden

Midtodden, 9. september kl 1800.

Folkevisesamleren, salmedikteren og organisten Ludvig Mathias Lindeman har 200-årsjubileum i år. Det har visesangeren og visesamleren Jørn Simen Øverli ønsket å markere. Ca 140 interesserte tilhørere hadde funnet veien til Midtodden den lune sensommerkvelden, der Øverli med venner hadde lagt opp til en visekveld med Nordmarka som ramme. Om det gode fremmøtet skyldes artikkelen og forhåndsomtalen i forrige nummer av På Jakt og Vakt, er ikke godt å si, men noe kan det kanskje ha betydd. Det var rigget en liten scene på tuftene til det gamle hovedhuset, og et glimrende lydanlegg hamlet opp med togtrafikken. Tilhørerne benket seg på den svakt skrånende sletta og fikk det blinkende Maridalsvannet og solnedgangen bak Skjennungsåsen som bakteppe til forestillingen. Det kunne ikke ha vært bedre.

Det var her på Midtodden at Ludvig Mathias Lindeman møtte Margrete Pedersdatter for 150 år siden, og fikk notert ned de folkevisene hun hadde hatt med seg fra hjemstedet sitt på Biri. Men også mange andre eldre og nyere viser, de fleste fra Nordmarka og Krokskogen, ble presentert i den mer enn to timer lange forestillingen. Øverli har fortsatt der Lindeman slapp, og har gjennom mange år besøkt nordmarksplassene der folkemusikken har vært i bruk helt opp til vår tid. I tillegg til Øverli, som både sang og slentret verbalt gjennom nordmarkshistorien, framførte Øyonn Groven Myhren middelalderballader. Et høydepunkt var Sjugurd og Trollbrura, som er funnet igjen i fire forskjellige varianter i Nordmarka. I følge Øverli er det kanskje på Brekke at balladen har overlevd. Det var nemlig den eneste gården i området som var bebodd like etter Svartedauen.

Frode Haltli og Stian Carstensen, som begge tilhører eliten blant norske musikere, spilte Nordmarksgaloppen av Alf Blyverket (fra Blyverket vest for Grua) så det bare var å gi seg ende over, og akkompagnerte ellers på akkordeon, som seg hør og bør på en slik konsert. Trekkspill er jo Nordmarkas «nasjonalinstrument». Carstensen benyttet også andre instrumenter, bl.a. bulgarsk kaval (en slags blokkfløyte), og bidro til den alminnelige folkeopplysning ved å fortelle at den eneste norske kongen med tilknytning til Bulgaria var matematikkfenomenet Gangerolf! En oppsiktsvekkende nyhet for det historisk interesserte publikum. Det ble naturligvis ekstranummer, nemlig Lalla Carlsens glansnummer Marskonkurransen, som er lagt til Nordmarka.

Jo da, spennet var stort og stemningen munter. Maridalens venner serverte skaukaffe, og foreldre til elever fra Engebråten skole serverte svele. Salget av Jørn Simen Øverlis bok og CD Markaviser gikk upåklagelig. Som samler av litteratur om Nordmarka har jeg flere ganger sagt at det nå ikke er mulig å finne nye innfallsvinkler til bøker om Marka. Men der tok jeg feil. Boka til Øverli gir ny kunnskap om disse fascinerende skogstraktene og om mennesker som har levd, og til dels fortsatt lever der. Gakk hen og kjøp både boka og CD-en, og du vil få noen hyggelige kvelder. Du får det ved å ta direkte kontakt med Jørn Simen Øverli, Kjelsåsveien 65, telefon 95 86 17 11, eller ved henvendelse til www.fordforlag.no. Da kommer porto på toppen.

FG

Det er stengt for kommentarer.