Snublesteiner for Feldmann-familien

Ca 70 mennesker, blant andre også klasse 10 A fra Engebråten skole, hadde møtt fram utenfor Kapellveien 15 A da Harald Koht, leder av Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen, ønsket velkommen til en seremoni i forbindelse med nedsettelse  av tre såkalte snublesteiner til minne om den jødiske familien Feldmann, som  bodde i dette huset i femten år, og som ble utslettet under annen verdenskrig.

Det var kunstneren Gunter Demnig som i år 2000 fikk ideen til disse universelle minnesmerkene, og som også har stått for utførelsen. Det er satt ned ca 36 000 slike snublesteiner over hele Europa til minne om jøder som ble drept under annen verdenskrig. Tre slike små plater er nå nedfelt i fortauet på den andre siden av gaten vis à vis huset i Kapellveien, og forteller om skjebnen til de tre som bodde der, nemlig Rakel, Jacob og Herman Feldmann.

Finn Geiran redegjorde for familiens tilknytning til området, deres tragiske skjebne og den underlige rettsaken som fulgte etter krigen.

En spesiell appell ble rettet til unge mennesker, representert ved elevene fra Engebråten skole, som skal besøke Auschwitz senere i skoleåret.

– Feldmann-familiens skjebne ikke må glemmes, og nye generasjoner må få kjennskap til historien, understreket Geiran. – Minnesteinene er et hjelpemiddel til å holde historien levende, slik at mennesker aldri mer må bli drept på grunn av etnisk tilhørighet. Derfor er det viktig og verdifullt at elever fra Engebråten skole fortsetter med den gode tradisjonen og reiser til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland. Å skape gode holdninger er viktig for å møte nye utfordringer også i vår egen samtid.

Deretter leste Sissel Levin en jødisk bønn på norsk. Den omhandlet de forfølgelsene som jødene var utsatt for under 2. verdenskrig. Den samme bønnen ble framført som kaddish av sangeren Harald Korn, og det ble en høytidelig og verdig avslutning på minnemarkeringen.

Initiativet til denne markeringen kom opprinnelig fra Nina Brambani Smith, mens Historielaget  Grefsen – Kjelsås – Nydalen i samarbeid med Jødisk museum var ansvarlig for arrangementet.

Historien om Feldmann-familien kan leses i På Jakt og Vakt nr. 2/12 eller på Historielagets hjemmeside.

TMH

Det er stengt for kommentarer.