Husmannsplassen Midtodden

Husmannsplassen Midtodden lå på østsiden av Maridalsvannet en snau kilometer fra bommen ved Oset.

Huset på bildet skal være bygget som «jaktslott» av brukseier Waldemar Drewsen ved Bentse Bruk etter at han kjøpte den opprinnelige husmannsplassen  under Vestre Grefsen av Iver Bredo Olsen i 1879. Senere ble gården overtatt av Oslo kommune og forpaktet bort. I 1913 ble Ole og Karen Gundersen forpaktere på Midtodden. Mannen med hesten på bildet er Rolf Gundersen, som var den siste forpakteren. Gården hadde ca 50 mål innmark og ble drevet som et vekselbruk. Tilleggsnæring var snøbrøyting og skogsdrift. Gården hadde derfor relativt flere hester enn størrelsen ellers skulle tilsi. Familien Gundersen flyttet fra gården i 1956, og jordene ble tilplantet med skog.

Midtodden er i bildet nettopp nå i september. På Ludvig Mathias Lindemans tid var Margrete Pedersdatter og mannen hennes forpaktere på Midtodden. Margrete sang mange folkeviser for Lindeman som han noterte ned. Søndag 9. september er det konsert på Midtodden. Da vil musikeren Jørn Simen Øverli sammen med tre andre musikere fremføre noen av Lindemans markaviser.

Kilder
Olle Cederbrand
Tor Gundersen
Nord i Aker gjennom 10 000 år

Det er stengt for kommentarer.