Kirker på Grefsen

Fra Anne-Marie Ugland har vi fått et spørsmål om kirkene i Grefsen-området før Grefsen kirke ble bygget:

Hei,
Lurer på om noen hos dere kan fortelle meg hvordan «kirkelandskapet» så ut i Grefsen-området i gamle dager. Den nåværende Grefsen kirke er vel fra 40-tallet. Men det må jo ha vært kirker i området før den tid? Hvilke kirker soknet man til om man bodde på Grefsen på 1800-tallet? Eksisterer i så fall disse fortsatt?
På forhånd mange takk.

Vennlig hilsen
Anne-Marie Ugland

Kirker på Grefsen. Svar til Anne-Marie Ugland

Kirkeruinen i Maridalen. Foto: Tor Langset/Historielaget

Området Grefsen, Kjelsås og Nydalen har tilhørt Aker menighet fra tidlig middelalder, gjennom etterreformatorisk tid og fram til 1855. Hovedkirken var Aker kirke, nå Gamle Aker kirke. Menigheten hadde fire annekskirker som betjente mindre deler av menigheten. Tre av dem var bygget i tre, sannsynligvis som stavkirker, og lå på Smestad, Furuset og (sannsynligvis) Hovin. Disse kirkene er for lengst forsvunnet. Den fjerde, som lå i Maridalen, er bygget i stein. Ruinen finnes fremdeles.  Det er mulig at dette var en såkalt offerkirke før reformasjonen, men var i bruk som menighetskirke til ut på 1600-tallet.

Fra 1855 tilhørte området vårt Vestre Aker menighet, med den da nybygde Vestre Aker kirke som hovedkirke. Disen-området tilhørte fra omtrent samme tid Østre Aker menighet, da Østre Aker kirke ble bygget få år senere. Menighetsgrensen gikk mellom gårdene Østre Grefsen og Disen, altså omtrent i Kjelsåsveien–Aschehougs vei.

Bedehuset i Nydalen. Foto: Harry Lagert/Historielaget

I vårt område var det tre bedehus, nemlig på Grefsen, Kjelsås og i Nydalen. Nydalen bedehus var det eldste, det største og fungerte som kirke. Det ble bygget i 1893, fikk en frittstående klokkestøpul som tegn på at det var mer enn et vanlig bedehus, og fikk da også betegnelsen Nydalens kapell. Herifra foregikk begravelser inntil 1905,  og bryllup og dåpshandlinger inntil 1940. Fremdeles lever det mange mennesker som er døpt i Nydalens bedehus. Her hadde man også konfirmasjonsforberedelser, men selve konfirmasjonen skal ha foregått i Vestre Aker kirke. Alle disse kirkelige handlingene forsvant da Grefsen kirke ble innviet i 1940, men bygningen ble fortsatt brukt som bedehus. I dag er Nydalens kapell revet og Grefsen bedehus bygget om til bolig. Bare Kjelsås bedehus har i dag sin opprinnelige funksjon.

I en del år, før Nordberg kirke ble bygget, og Nordberg menighet opprettet, tilhørte Maridalen kapell (trekirken som ligger nord for kirkeruinene) Grefsen menighet, men tilhører så vidt jeg vet i dag Nordberg menighet. Det gjør også et lite kapell på Snippen nær Movatn. Begge kapellene eksisterer fremdeles.

Fra 1905 har Grefsen kapell fungert som begravelseskapell med kirkegård for Grefsen menighet.

22.8.12
Finn Geiran

Legg igjen en kommentar