Minimalistisk årsmøte gjennomført

Historielagets årsmøte ble gjennomført 16. september, nesten et halvt år etter planlagt. Oppmøtet var beskjedent og kun de formelle postene ble gjennomført. Men det ble i hvert fall valgt to nye styremedlemmer.

Av Johs. Bjørndal

Historielagets leder Tore Faller – som innledet med å si at det var lagt opp til at årsmøtet skulle være så kjedelig som mulig – gikk kjapt gjennom årsmeldingen for 2019, før kasserer Astrid Voksø redegjorde for regnskapet. (begge deler gjengitt i På Jakt og Vakt nr 1-2020). Jubileumsåret 2019 var et særdeles aktivt år for historielaget, men regnskapet ble likevel gjort opp med et overskudd på 11.000 kroner.

Men om fjoråret var aktivt kan ikke det samme sies om 2020. Alle planlagte arrangementer så langt er avlyst, og det er fortsatt uvisst om noe kan gjennomføres resten av året. Det ble tatt opp fra salen om ikke det tradisjonelle fullmånemøtet på Trollvann kan gjennomføres i et større lokale, med deltagerbegrensning. Det blir opp til det nye styret å vurdere.

For på årsmøtet, som ble gjennomført på godt under en time, ble  det i hvert fall valgt to nye styremedlemmer, etter Eli Hanna Husby og Hanne Kristine Stagrim, som begge ønsket avløsning. De nye er Kari Authén, pensjonert bibliotekar bosatt i Iver Olsens vei og Petter Jørgen Pettersen, advokat bosatt i Kastanjeveien.

Sistnevnte er sønn av Harry Pettersen, som hadde en solid finger med i spillet da historielaget ble etablert i 1979 og satt i det første styret. I tillegg er han far til Simen Østvold Pettersen, som de siste par årene opptrådt som «Grefsenkoll-losen» og gjennomført en rekke historiske omvisninger for skoleelever og andre i området Grefsenkollen-Trollvann.

Foto: Johs Bjørendal

De nyvalgte styremedlemmene Kari Authén og Petter Jørgen Pettersen overholdt i likhet med de øvrige frammøtte avstandsreglene med god margin under årsmøtet 16. september.
Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.