Bjørnulf Sandberg 1926 – 2017

BjørnulfEn av de store
Bjørnulf døde 21. desember, nær 91 år gammel. Han gikk på Grefsen folkeskole før andre verdenskrig og på Grefsen middelskole og gymnas under krigen. I fredsdagene kom han fram som en av ”Gutta på skauen”, sammen med flere av skolekameratene. De kom heldigvis aldri i kamp, men utgjorde en viktig vaktstyrke under avvæpningen av den tallmessig overlegne tyske hæren som fortsatt sto i landet i flere uker. Storheten deres lå ikke i hva de gjorde, men hva de var villig til å gjøre. Han nevnte det aldri, men Bjørnulf mottok krigsdeltakermedaljen for få år siden, for øvrig sammen med Hans Koren, en god venn fra skoledagene. Det var på høy tid. Det er ikke mange igjen av de gamle gutter nå.
Bjørnulf studerte sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo og ble således en del av den generasjonen av sosialøkonomer som kom til å prege den økonomiske og politiske utviklingen her i landet under gjenoppbyggingen etter krigen. Han var i en periode på Island som nasjonaløkonomisk rådgiver og arbeidet deretter i mange år i OBOS. Han holdt faglig kontakt med sine tidligere studievenner så lenge det var mulig.
Bjørnulf la aldri skjul på at han var sosialdemokrat, og han var politisk aktiv på lokalplanet. Da han var gift med en idrettsinteressert kone, satt han også i hovedstyret i Kjelsås idrettslag i noen år. Han har fortalt at da han senere ble spurt om å gå inn i styret i Historielaget, mente han at hans historiske kunnskaper ikke strakk til for dette ærefulle oppdrag, men som den samfunnsbevisste person han var, forsto han betydningen av historien som rettesnor for utviklingen av samfunnet. Han kunne delegere og var en svært dyktig leder. Det var i Bjørnulfs tid at den verdifulle samlingen av lokalhistoriske fotografier ble digitalisert, han oppnevnte både en egen, frittstående redaksjonskomite og en selvstendig markagruppe som tok oss med på mange flotte turer. Han hadde overtatt et historielag i god forfatning, ledet det fram til, og gjennom, et vellykket 25-årsjubileum og overleverte det i enda bedre forfatning. Deretter var han lagets årvåkne revisor i ti år.
Bjørnulf hadde en røff, humørfyllt replikk og kunne framstå hard mot de harde, men hadde et hjerte av gull, noe han aldri greide å skjule. Jeg er sikker på at hans barnebarn kan bekrefte at som bestefar var han uovertruffen, og for meg har han vært et forbilde også i den rollen.
Finn Geiran

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.