Bilder

Bildebasen er Historielagets skattkiste. Harry Lagert startet innsamling av bilder da laget ble stiftet i 1979. Innsamlingen fikk stor oppslutning fra medlemmene, og mange historisk svært verdifulle bilder fra slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet ble på denne måten reddet.

Historielagets bilder er lagret digitalt i to kopier i høy oppløsning på to ulike steder. Dessuten oppbevares papirutskrifter i et (så langt mulig) brannsikkert arkiv i Norsk Teknisk Museum. Alle bilder er tilgjengelig i en nettbasert bildebase som er utviklet i samarbeid med Deichmanske bibliotek. Samtlige versjoner oppdateres parallelt.

Historielagets bilder benyttes i stor utstrekning i lagets tidsskrift På Jakt og Vakt. Dessuten trekker vi frem bilder i passende anledninger og sammenhenger på lagets Facebook-side og på hjemmesiden, bl.a. som Månedens bilde.

Innsamlingen pågår fortsatt. Arbeidet med registrering og klargjøring av rettigheter er omfattende og derfor ressurskrevende. Det er etablert rutiner for mottak av bilder, registrering av informasjon, skanning og bearbeiding samt innlegging i selve basen hos Deichman. Når de siste bildene fra dugnaden i 2013 er lagt inn, finnes det ca. 3700 bilder i arkivet.

Har du bilder fra området vårt som du ønsker å dele med andre?
Kontakt oss på post@historielaget-gkn.no.

Den nettbaserte bildebasen omfatter også bilder fra andre historielag i Oslo-området, og det er mulig både å søke på ord eller bokstavstrenger i Historielagets bildearkiv eller bla i Historielagets bilder. Eller du kan søke i bildene til alle historielagene.

Søk i Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalens bilder

Bla i Historielagets bildearkiv

Søk i alle historielagenes bilder

Rettigheter og bruk

De bildene du finner i denne basen, er samlet inn av Historielaget. Historielaget har avtalt med dem som har stilt bilder til disposisjon om bruk, oppbevaring og forvaltning. Siden samlingen er bygget opp over tid, kan det likevel tenkes at rettighetene til enkelte bilder ikke fremgår klart av de avtaler som er gjort.

Bildene i bildebasen kan ikke kopieres og brukes uten etter avtale med Historielaget og/eller andre eiere. Det er angitt i teksten for hvert enkelt bilde hvem som forvalter rettighetene.

Eiere/givere/fotografer som ikke har inngått skriftlig avtale med Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen om bruk av bildene, bes ta kontakt slik at avtale blir inngått.

Det er stengt for kommentarer.