Fullmånemøte: Hvordan landet vårt ble kartlagt

Onsdag 30. september 2009
Sted: Trollvannstua
Fremmøte: 54 personer

Bjørn Geirr Harsson: Hvordan Norge er blitt kartlagt

Harsson har en lang karriere bak seg i viktige funksjoner ved Statens Kartverk, og er nå leder av Norsk Kartmuseums Venneforening på Hønefoss.  Det er venneforeningen som for tiden driver Norsk Kartmuseum.

Vi fikk høre et meget interessant foredrag om kartleggingen av Norge.   Som en av Norges eldste eksisterende tekniske etater, startet Norges Geografiske Oppmåling landets første offisielle kartlegging i 1773.  Institusjonen har gjennom tidene hatt flere navn, og ble i 1986  omdøpt til Statens Kartverk. Den holdt til på ulike steder i Oslo frem til 1980, da den  ble flyttet til Hønefoss.

En skikkelig faglig presentasjon av foredraget er dessverre ikke mulig å gi her, men  spesielt interesserte kan begynne med www.statkart.no eller www.ntnu.no/bat

Harsson beskrev utviklingen av kartproduksjon, fra tidlig 1800-talls målebord og målinger av basislinjer med kjeder og triangulering, samt høydemålinger med kvikksølvbarometer og nivellement. Vi fikk se og høre om stor bemanning, fra tunge løft og strabasiøse transporter, laserteknologi til dagens nøyaktige og hurtige satellittmålinger. Vi fikk også høre om Struves meridianbue, som er en nøyaktig oppmålt linje fra et sted nær Odessa ved Svartehavet nordover gjennom Baltikum, Russland, Finland, Sverige og Norge til Hammerfest.

Struves meridianbue ble i 2005 innskrevet i UNESCOs Verdensarvliste, som det eneste vitenskapelige kulturobjekt på listen.

Fra 1844 ble en meridian gjennom Oslo Observatorium, som er markert med en støtte på Lindøya, benyttet som nasjonal nullmeridian.

Utgangspunkt for høydemåling er havoverflaten, men den ligger på ingen måte stille. Vi hørte om utfordringer ved at nivået varierer med vær og flo og fjære. Landhevningen som startet for ca. 10 000 år siden er fortsatt virksom. Landet i Osloområdet stiger med ca. 40 cm per 100 år.

Lagets formann var stolt over at en nærmest full måne lot seg observere fra Trollvannet, og med kaffe og varmt bakverk attåt, ble det en vellykket fullmånekveld.

KAJ


Det er stengt for kommentarer.