Forsommervandring fra Oset til Gullhaug torg

Onsdag  10 juni 2009
Sted: Oset–Gullhaug torg
Frammøte: 32 personer

Dette var et samarbeidsarrangement med Akerselvas venner og Sogn Kultur- og Historielag. Dermed fikk deltakerne en spennende og variert vandring, der vi lærte om så vel natur som kultur og historie langs elva.

Lions Club Oslo/Berg benyttet anledningen før selve elvevandringen til å overrekke sin kulturpris «Sognprisen», sammen med mange godord, til Sogn Kultur- og Historielag. Prisen ble mottatt av Mette Breder som takket på vegne av laget.

Deretter ønsket Finn Geiran velkommen til den første delen av turen, som ble innledet med en kort beskrivelse av «kampen om vannet», som foregikk fra ca. midten på 1800-tallet, med aktører som godseier Wedel Jarlsberg og senere statsminister Carl Otto Løvenskiold, Oslo kommune, og fra 1867 Akerselvens Brugseierforening. Først i 1947–1954  ble det inngått en overenskomst og avtaler mellom kommunen og de andre partene om kommunens overtakelse av alle vannrettigheter i vassdraget.  (Se mer i Nord i Aker s. 103 om dette).

Vi fortsatte nedover langs østsiden av elva til den beskjedne Kjelsåsdammen som var kraftkilde for Mustad fabrikker. Fabrikken ble etablert av kjøpmann Schmelck ca. 1855  og drevet av ham frem til hans død i 1884, da O.Mustad & Søn kjøpte bruket. Finn Geiran fortalte om fremgang, brannherjing, strukturendringer og annen utvikling frem til dagens situasjon, med kunsthåndverkere og Aktivitetshus 33 Frysja i de tidligere industrilokalene.

Finn avsluttet med å fortelle om «Saugbrukene» ved Brekkedammen (Sagadammen), spesielt om Kjelsås Sag på østsiden, og leste et par avsnitt fra Asbjørnsens Kvernsagn, før han overlot stafettpinnen til Akerselvas venner.

Øyvind Traagstad er formann i foreningen, og han fortalte på veien videre nedover langs Stilla og Grandalen om mange viktige og interessante forhold.  For eksempel om en verneplan for Akerselva som er vedtatt, men ikke bindende, og om kampen mot reguleringsplanforslag som ville fylle deler av vestsiden av Grandalen med blokkbebyggelse. Han forklarte oss også hvordan isbreen for noen tusen år siden tok et par hvilepauser, og la igjen to morener tvers over dalen ved Oset og  Grandalen. Han viste oss også breens skurestriper i fjellet ved Stilla, og ga oss smakebiter på hvilket plante- og dyreliv vi har i Oslo og langs elva.

Siste del av vandringen, fra Nygårdsfossen til Gullhaug torg, hadde Sogn Kultur- og Historielag ved Knut Olborg ansvaret for. Han fortalte om utviklingen av tekstilindustrien i Nydalen, med interessante vinklinger fra 1840-tallet, som har sine paralleller i dagens internasjonale økonomi. Opphevelsen av eksportforbudet fra England ca 1843, industriell organisering og finansiering, markedsføring (ikke bare produksjon), litt industrispionasje og bevissthet rundt logistikk, samt bruk av billig vannkraft og kvinnelig arbeidskraft, hørtes ut til å ha vært viktige ingredienser i oppbyggingen av tekstilvirksomheten i Nydalen.  Olborg selv har vokst opp og bodd i Nydalen, noe som ga ekstra liv til fortellingene hans. Enda tydeligere ble  det lokalhistoriske perspektivet da det viste seg at en av deltakerne på turen er oldebarn av spinnerimester/ fabrikkbestyrer Hargreaves Jameson, som ble ansatt ca 1845 av Adam Hiorth, initiativtageren til Nydalens Spinderi.

KAJ


Det er stengt for kommentarer.