Vårvandring på Bygdøy

18. mai 2010

50 medlemmer av Historielaget (full buss) fikk en spennende og lærerik tur i et strålende vær. Som en aperitiff i bussen fortalte Historielagets leder ganske underholdende om et traurig tema, nemlig økonomi i tilknytning til vedlikehold av slottsbygninger.

Vi ble tatt i mot ved Oscarshall slott av Hanna Geiran. Hun har vært saksbehandler hos Riksantikvaren for den meget omfattende restaureringen som har funnet sted i løpet av de siste tre årene, og ga en fyldig og spennende orientering. Slottet er tegnet av arkitekt Johan Henrik Nebelong og oppført i perioden 1847– 1852 som lystslott for kong Oscar I og hans familie, men solgt til staten i 1863 av kong Karl XV. Slottet har stort sett vært ubebodd og oppført på en slik måte at det fra en teknisk synsvinkel knappest tåler å stå ute om vinteren. Det har derfor vært gjenstand for en rekke restaureringer opp gjennom årene, flere av dem svært mislykkede. Man håper nå at de siste reparasjonene er så vidt riktig utført at slottet ved en omfattende tildekking om vinteren skal tåle det barske norske klimaet.

Slottet, som nærmest må betraktes som et arkitektonisk smykke, har nemlig mye av sin inspirasjon fra et land med et helt annet klima: Italia, selv om det også klassifiseres som et nygotisk byggverk med forbilder i England og Tyskland. Hanna fortalte om de tanker som ligger bak, og om de undersøkelser som er gjort i forkant av den siste restaureringen. Etter et besøk i den vakre spisesalen og en orientering om interiørene, ble det redegjort for planene om tilbakeføring til det opprinnelige hageanlegget. Dette gjelder først og fremst skråningen ned mot Frognerkilen og Kavalérbygningen ved strandkanten. Da vil man få en historisk «riktig» adkomst i romantisk stil også fra sjøsiden. Om sommeren vil Oscarshall fungere som et representasjonssted både for Det kongelige slott og for Regjeringen, men også være arena for andre arrangementer, bl.a. Oslo kammermusikkfestival.

Etter en vandring gjennom deler av et vårlig Bygdø med en kaffepause på Rodeløkken kafé, gikk ferden til Wedelmonumentet på Dronningberget. Her fortalte Hanna om de arbeider som er gjennomført, og de som skal gjennomføres for å revitalisere dette vakre området til den folkeparken det engang var. Heri inngår restaureringen av monumentet fra 1844 av Grev Herman Wedel Jarlsberg. Dette var Regjeringens gave i anledning kongeparets felles feiring av 70-årsdagen.

Deretter fortalte Finn Geiran om «eidsvollsmannen» og senere stattholder Herman Wedel Jarsberg og den betydning han hadde som nasjonsbygger i første del av 1800-tallet. Med sine diplomatiske evner og gode språkferdigheter greide han å forsvare Grunnloven overfor Sverige, som et viktig verktøy for å bevare Norges relative selvstendighet. Dette til tross for Kong Karl Johans gjentatte forsøk på en større kontroll med «broderfolket».

Etter en rask tur til «Sæterhytten», et gammelt serveringssted som nå er under restaurering, og som vil bli en del av folkeparken, gikk ferden hjemover med fornøyde deltakere.

LHS

Historielaget beklager at det ikke var plass til flere deltakere på turen, men på grunn av størrelsen legger Slottet klare begrensninger på antall samtidig besøkende på Oscarshall.

Det er stengt for kommentarer.