Styre og komiteer

Etter årsmøtet 15. mars 2018 har Historielaget følgende styre, revisorer og valgkomité:

Styret
Tore Faller, leder
Birger Aaneruds vei 1 B
913 18 389
tore.faller@ude.oslo.kommune.no

Stein Øberg, nestleder
Damveien 4 B, Oslo 0587
932 17 436
stein.oberg@gmail.com

Eli Hanna Husby, sekretær
Grefsenkollveien 5 A
950 35 748
elihan@vikenfiber.no

Astrid Voksø, kasserer og arkivar
Kjelsåsveien 148 A, 0491 Oslo
924 48 144
avokso@hotmail.no

Nina Omland, styremedlem
Bjerkealleen 25, 0487 Oslo
416 52 425
nina-oml@online.no

Steinar Ågren Helgesen, styremedlem
Bjerkealleen 27 A, 0487 Oslo
916 73 828
steinaragrenhelgesen@gmail.com

Hanne K. Stagrim, styremedlem
Lachmannsvei 49, 0495 Oslo
922 20 351
hannks@online.no

Anne-Gurin Garvik, styremedlem
Kurveien 17, 0495 Oslo
970 86 443
aggarvik17@gmail.com

Revisorer
Cato Hjelm
Langsetveien 2 A, 0495 OSLO
Tlf: 22 22 68 86

Tor Gundersen
482 95 851
torgundersen54@gmail.com

Valgkomité
Haakon Larsen
Kapellveien 8 B, 0487 Oslo
Tlf. 901 73 515

Sven Erik Ottersen
Tonsenveien 31, 0587 Oslo
Tlf. 22 71 09 27

Undergrupper
Styret har følgende undergrupper:

Redaksjonen for På Jakt og Vakt. Redaksjonen oppnevnes av styret. For redaksjonens sammensetning, se her.

Kalenderkomiteen. Styret oppnevner hvert år en gruppe for redigering og produksjon av årets kalender. Arbeidskomiteen for kalenderen 2019 er:

Steinar Ågren Helgesen, Hanne Kristin Stagrim og Anne-Gurin Garvik.

Regnskap og forretningsførsel
Berit Nybø er engasjert som Historielagets regnskapsfører.
e-post:beritnybo@gmail.com

Historielagets bankkontonummer
1609 08 51962

Historielagets organisasjonsnr  985 360 626

Det er stengt for kommentarer.