Januar: Gransjordet 1941

foto: Olaf Walberg

Her er et bilde av Grefsen i «gamle dager». Det er tatt i 1941, og vi ser gamle trikker ved Disen trikkeholdeplass. Det lille huset med utvendig trapp til loftet tilhørte Eivind Kvisler som var portør på Aker sykehus. I bakgrunnen har vi blant annet Grefsen bedehus. Til høyre for Kvislers hus ser vi litt av Grefsen Conditori. Det lå i Kjelsåsveien 32.
Grefsen sportskafé var forløperen for konditoriet.
Bygningen fikk en «sømløs» utvidelse syd-vestover og det ble både bakeri og conditori.- kalt «Konten».

Det er stengt for kommentarer.