Mars: Barneskirenn på Langsetløkka 1939

Foto: Ukjent

Forrest ser vi Villy Larsen og Sverre Hansen. Bakerst står Erik Olsen til venstre og Tor Kristiansen til høyre. Lengst til høyre, med startnummer, Harold Svendsen.

Det er stengt for kommentarer.