Høringsuttalelse angående utbygging av redskapsfabrikken i Nydalen

Nydalsveien 32 B – Planforslag til offentlig ettersyn. Saksnummer 201617846 – Reguleringssak

Gnr/Bnr 58/310, 58/313           Bydel         8 – NORDRE AKER

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen vil uttrykke sterk bekymring for foreliggende forslag til utbygging av redskapsfabrikken. Vi vil derfor støtte Byantikvarens forslag, alternativ 3 i beskrivelsen. Dette er også i tråd med bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker sitt vedtak.

Vi mener at det vil være et overgrep på et svært viktig kulturminne å gjennomføre både tiltakshavers forslag og plan- og bygningsetatens forslag til utbygging.

Christiania Spigerverks gamle redskapsfabrikk er den eneste bygningen som fortsatt huser den opprinnelige virksomheten i Nydalen. De eldste delene av redskapsfabrikken er fra 1877. Bygningen har en rekke utvidelser opp gjennom årene og forteller derfor også en interessant utviklingshistorie. Redskapsfabrikken er den mest autentiske bygningen fra Nydalens industrihistorie. Denne dalen som i så mange år var en drivende kraft for industrialiseringen av Norge. Redskapsfabrikken har en betydelig fortellende kraft og vi mener derfor at dette bygget er nasjonalt viktig. Det er da også vernet. Den foreslåtte utbyggingen, med tre tårn, svekker således autoriteten til hele verneinstituttet. Kan vi gjøre dette med en vernet bygning, kan i grunnen alt bortsett fra total rivning godkjennes.

Vi forstår at det ikke lengre er mulig å opprettholde nåværende virksomhet, men framtidig bruk må gjennom ny virksomhet fortsette å fortelle historien til dette viktige bygget.

Det vil bli utført uopprettelig skade på dette bygget som det er all grunn til å tro at vi vil angre på om det blir gjennomført.

Derfor gir Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen sin uforbeholdne støtte til Byantikvarens alternativ 3

Med vennlig hilsen

Tore Faller

Leder
Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen

Det er stengt for kommentarer.