Vårtur til Kongsberg 25. mai

Lørdag 25. mai stilte 29 medlemmer av Historielaget opp på Kjelsås og Disen og ble hentet av en ny fin buss som kjørte oss via Drammen til Kongsberg. DSC_0059Vi entret små, lave skranglevogner etter å ha fått delt ut hørselvern og hjelm. Her skulle man ikke ha klaustrofobi!

Toget dro inn i sølvgruvene, 2,3 km og vi fikk se litt hvordan gruvene ble drevet både horisontalt og vertikalt for å følge sølvforekomstene.DSC_0052 Det ble drevet ut ca 1000 km gruveganger og 300 sjakter. Kongens Gruve hadde en dybde på over 1000 m. Guiden viste gruvenes tekniske systemer og transportsystemene som fraktet mannskap opp og ned. Omfattende damanlegg på overflaten ga mulighet for å bruke vannkraft til gruvenes heissystemer.DSC_0050

Deretter tok toget oss ut i det fri igjen og det var klart for lunsj i Bergmannstua. DSC_0063Her ble det servert Bergmannens kjøttsuppe og den ble meget godt mottatt da vi var blitt litt kalde inne i fjellet. Deretter var det kaffe og sjokoladekake som var så god at det ble overhørt en kommentar om at «den kaken var verdt hele turen!»

DSC_0073Vi dro tilbake inn i Kongsberg by og så på Kongsberg kirke, en av Norges største kirker, en barokkirke med plass til 2400 mennesker. Det trengtes i gamle dager da Kongsberg var Norges nest største by på 1700 tallet. I 1770 sysselsatte gruvene 4200 mann. Kirken er preget av tyske byggetradisjoner og gudstjenesten foregikk i stor grad på tysk. Dessverre var det et lokalt arrangement der som gjorde at vi måtte se oss om i kirken på egenhånd.

Deretter gikk vi ned til Norsk Bergverksmuseum hvor vi ble tatt imot av en meget engasjert omviser. Her ble bergverksdriftens betydning satt inn i en større sammenheng og vi fikk høre om tyskernes bergverksfolk, først og fremst fra Sachsenområdet, og deres betydning for gruvedriften. Gruveselskapet ble starte i 1623 og er regnet som Norges største bedrift i førindustriell tid. Det ble utvunnet 2 – 12 tonn sølv pr år, totalt ca 1350 tonn i løpet av driftstiden fra 1623 til det ble nedlagt i 1957. Sølvgruvene var av stor betydning for den dansk/norske staten og sto i perioder for en betydelig andel av statens finansinntekter. Det er blitt hevdet at de stadige krigene med Sverige, ble finansiert med sølv fra Kongsberg.DSC_0077 Dette vises også ved å se alle kongemonogrammene som viser at nesten alle konger fra midten av 1600-tallet har vært på Kongsbergbesøk.

I bergverksmuseet var det også andre temasamlinger, som myntproduksjonen fra 1680-tallet frem til i dag, det var utstilling av produkter fra Kongsberg Våpenfabrikk som ble grunnlagt i 1814.DSC_0080 Det var en stor utstilling av Krag-Jørgensen geværer. Og sist og ikke minst var det premiesamlingen fra Kongsbergs store vintersportshelter. Her sto det at de regnet ut hvor mange medaljer Kongsberg tok i OL og VM, sett opp mot hva resten av Norge tok!

DSC_0081Så var det hjemreise og vi var hjemme kl 17, akkurat som planlagt. Takk til de som la opp programmet og til busselskapet som stilte med en erfaren sjåfør som holdt alle tidene og hadde en helt ny, fin buss.

Tekst og foto: Steinar Ågren Helgesen

Det er stengt for kommentarer.