Bor du på Kjelsås…… eller på Grefsen…..?

På årsmøtet 5. mars 2019 presenterte styret i Historielaget 2 kart over området vårt. Det ene kartet er gårder med grenser fra ca 1850.

Den røde prikken er der gårdstunet lå/ligger. Noen husmannsplasser er tatt med og noen mangler sikkert.

Vi vil gjerne gjerne ha ris/ros og tilbakemeldinger:  post@historielaget-gkn.no

1850

Vi har også laget et kart fra ca 1900. Salg og oppdeling av de gamle gårdene har begynt, industrien i Nydalen og oppover Akerselva er etablert.

Vi vil gjerne ha ros/ris og tilbakemeldinger : post@historielaget-gkn.no

1900

Vi vil jobbe videre med tilbakemeldinger fra medlemmer og kjentfolk. Vi har også lyst til å prøve å lage et kart med flere ‘lokal-navn’ som har blitt brukt på steder eller områder uten at de nødvendigvis er ‘offisielle’ navn. Kom med innspill: post@historielaget-gkn.no

Det er stengt for kommentarer.