Protokoll fra årsmøte Torsdag 5. mars 2019

 

 1. Valg av møteleder og referent

Styret foreslo Tore Faller som møteleder og Eli Hanna Husby som referent. Leif Svendsen og Tove Marit Hasle ble foreslått til å undertegne protokoll.

 

Styrets forslag ble støttet.

 

 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
  Det var ingen innsigelser til møteinnkallingen eller til sakslisten.

Møteinnkalling og saklisten ble godkjent.

 

 1. Årsmelding for 2018

Møteleder gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt. Det ble gjort oppmerksom på at Haakon Larsen også hadde vært en del av komiteen til Kulturvernprisen.

 

Årsmeldingen ble godkjent.

 

 1. Regnskap for 2018

Kasserer gikk gjennom regnskapet. Årsresultatet endte med et overskudd på kr. 58 898. Sum egenkapital er på kr. 718 874.

 

Det var ingen kommentarer eller innsigelser til regnskapet.

 

 1. Revisors beretning

Det ble henvist til revisorenes beretning som bekrefter at regnskapet er gjort opp i overensstemmelse med god regnskapsskikk og anbefaler at regnskapet godkjennes.

 

Årsmøtet godkjente regnskapet uten kommentarer.

 

 1. Budsjett og plan for virksomheten 2019

Leder informerte om budsjett og videre om hva som er planlagt i 2019. Først på programmet står et besøk på Disen skole. Vårturen i mai går til Kongsberg. Det planlegges også en offisiell åpning av Uteliggerhytta, men her er ikke dato satt. Deretter følger sommetur til Tyskland og en vandretur i Nydalen. I september holdes den nå tradisjonelle sangkvelden på Disen gård. I oktober blir det en markering av Historielagets 40-årsdag, og i november blir det nok en gang fullmånemøte på Trollvann.

 

Budsjett og planer ble tatt til etterretning

 

 1. Fastsettelse av kontingent

Fra  2017 har årskontingenten vært kr. 250. Det foreslås ingen endring av dette.

 

Forslag ble godkjent.

 

 1. Innkomne forslag

Det var ingen innkomne saker.

 

 1. Valg

Følgende var på valg og stilte til gjenvalg:

Tore Faller,  leder, 2 år

Stein Øberg, nestleder, 2 år

Nina Omland, styremedlem, 2 år

Steinar Ågren Helgesen, styremedlem, 2 år

 

Haakon Larsen og Sven Erik Ottersen stiller til gjenvalg i valgkomiteen.

Cato Hjelm og Tor Gundersen stiller til gjenvalg som revisorer.

 

Alle ble valgt ved akklamasjon.

 

Styret har i 2019 følgende sammensetning:

Leder                                      Tore Faller

Nestleder                                Stein Øberg

Kasserer                                 Astrid Voksø

Sekretær                                Eli Hanna Husby

Styremedlem                         Nina Omland

Styremedlem                         Steinar Ågren Helgesen

Styremedlem                         Anne-Gurin Garvik

Styremedlem                         Hanne Kristine Stagrim

 

Revisor                                   Cato Hjelm

Revisor                                   Tor Gundersen

 

Valgkomiteen har følgende sammensetning:

Medlem                                  Haakon Larsen

Medlem                                  Sven Erik Ottersen

 

Kulturvernprisen

Utdelingen startet og avsluttet med klingende musikk fra Garderobefossilene. Kulturvernprisen for 2018 ble tildelt Asbjørg Birgitte Hammer for hennes store, frivillige innsats innen musikk og historiebevaring.

 

Foredrag

Etter en pause med servering av kaffe og marsipankaker, i anledning Historielagets 40 årsjubileum, holdt Øivind Østang et interessant forredrag med tittel «Pilgrim gjennom Europa – min vandring fra Grefsen til Roma i 2015».

 

 

Oslo, 20.03 2019

 

 

 

Eli Hanna Husby

Referent

 

 

Protokoll undertegnet av:

 

 

 

Leif Svendsen                                                                       Tove Marit Hasle

Det er stengt for kommentarer.